Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhengxu Yu

Lidar Point Cloud Guided Monocular 3D Object Detection


Apr 19, 2021
Liang Peng, Fei Liu, Zhengxu Yu, Senbo Yan, Dan Deng, Deng Cai


  Access Paper or Ask Questions

Accelerate Your CNN from Three Dimensions: A Comprehensive Pruning Framework


Oct 10, 2020
Wenxiao Wang, Minghao Chen, Shuai Zhao, Jinming Hu, Boxi Wu, Zhengxu Yu, Deng Cai, Haifeng Liu

* 9 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Apparel-invariant Feature Learning for Apparel-changed Person Re-identification


Aug 17, 2020
Zhengxu Yu, Yilun Zhao, Bin Hong, Zhongming Jin, Jianqiang Huang, Deng Cai, Xiaofei He, Xian-Sheng Hua

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Stable Learning via Causality-based Feature Rectification


Jul 30, 2020
Zhengxu Yu, Pengfei Wang, Junkai Xu, Liang Xie, Zhongming Jin, Jianqiang Huang, Xiaofei He, Deng Cai, Xian-Sheng Hua

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

PI-RCNN: An Efficient Multi-sensor 3D Object Detector with Point-based Attentive Cont-conv Fusion Module


Dec 02, 2019
Liang Xie, Chao Xiang, Zhengxu Yu, Guodong Xu, Zheng Yang, Deng Cai, Xiaofei He

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Transfer Learning for Person Re-identification


Aug 08, 2019
Zhengxu Yu, Zhongming Jin, Long Wei, Jishun Guo, Jianqiang Huang, Deng Cai, Xiaofei He, Xian-Sheng Hua

* 7 pages, 2 figures, has been accepted by IJCAI2019 

  Access Paper or Ask Questions