Alert button
Picture for Yuanfei Huang

Yuanfei Huang

Alert button

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

May 11, 2022
Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, Yufei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

Figure 1 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Viaarxiv icon

Image-specific Convolutional Kernel Modulation for Single Image Super-resolution

Nov 16, 2021
Yuanfei Huang, Jie Li, Yanting Hu, Xinbo Gao, Hua Huang

Figure 1 for Image-specific Convolutional Kernel Modulation for Single Image Super-resolution
Figure 2 for Image-specific Convolutional Kernel Modulation for Single Image Super-resolution
Figure 3 for Image-specific Convolutional Kernel Modulation for Single Image Super-resolution
Figure 4 for Image-specific Convolutional Kernel Modulation for Single Image Super-resolution
Viaarxiv icon

Transitive Learning: Exploring the Transitivity of Degradations for Blind Super-Resolution

Mar 29, 2021
Yuanfei Huang, Jie Li, Yanting Hu, Xinbo Gao, Wen Lu

Figure 1 for Transitive Learning: Exploring the Transitivity of Degradations for Blind Super-Resolution
Figure 2 for Transitive Learning: Exploring the Transitivity of Degradations for Blind Super-Resolution
Figure 3 for Transitive Learning: Exploring the Transitivity of Degradations for Blind Super-Resolution
Figure 4 for Transitive Learning: Exploring the Transitivity of Degradations for Blind Super-Resolution
Viaarxiv icon

Interpretable Detail-Fidelity Attention Network for Single Image Super-Resolution

Sep 28, 2020
Yuanfei Huang, Jie Li, Xinbo Gao, Yanting Hu, Wen Lu

Figure 1 for Interpretable Detail-Fidelity Attention Network for Single Image Super-Resolution
Figure 2 for Interpretable Detail-Fidelity Attention Network for Single Image Super-Resolution
Figure 3 for Interpretable Detail-Fidelity Attention Network for Single Image Super-Resolution
Figure 4 for Interpretable Detail-Fidelity Attention Network for Single Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

AIM 2019 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results

Nov 19, 2019
Andreas Lugmayr, Martin Danelljan, Radu Timofte, Manuel Fritsche, Shuhang Gu, Kuldeep Purohit, Praveen Kandula, Maitreya Suin, A N Rajagopalan, Nam Hyung Joon, Yu Seung Won, Guisik Kim, Dokyeong Kwon, Chih-Chung Hsu, Chia-Hsiang Lin, Yuanfei Huang, Xiaopeng Sun, Wen Lu, Jie Li, Xinbo Gao, Sefi Bell-Kligler

Figure 1 for AIM 2019 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 2 for AIM 2019 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 3 for AIM 2019 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Figure 4 for AIM 2019 Challenge on Real-World Image Super-Resolution: Methods and Results
Viaarxiv icon

Channel-wise and Spatial Feature Modulation Network for Single Image Super-Resolution

Sep 28, 2018
Yanting Hu, Jie Li, Yuanfei Huang, Xinbo Gao

Figure 1 for Channel-wise and Spatial Feature Modulation Network for Single Image Super-Resolution
Figure 2 for Channel-wise and Spatial Feature Modulation Network for Single Image Super-Resolution
Figure 3 for Channel-wise and Spatial Feature Modulation Network for Single Image Super-Resolution
Figure 4 for Channel-wise and Spatial Feature Modulation Network for Single Image Super-Resolution
Viaarxiv icon

Single Image Super-Resolution via Cascaded Multi-Scale Cross Network

Feb 24, 2018
Yanting Hu, Xinbo Gao, Jie Li, Yuanfei Huang, Hanzi Wang

Figure 1 for Single Image Super-Resolution via Cascaded Multi-Scale Cross Network
Figure 2 for Single Image Super-Resolution via Cascaded Multi-Scale Cross Network
Figure 3 for Single Image Super-Resolution via Cascaded Multi-Scale Cross Network
Figure 4 for Single Image Super-Resolution via Cascaded Multi-Scale Cross Network
Viaarxiv icon