Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Towards Continual Egocentric Activity Recognition: A Multi-modal Egocentric Activity Dataset for Continual Learning


Jan 26, 2023
Linfeng Xu, Qingbo Wu, Lili Pan, Fanman Meng, Hongliang Li, Chiyuan He, Hanxin Wang, Shaoxu Cheng, Yu Dai

Add code


   Access Paper or Ask Questions

ESKNet-An enhanced adaptive selection kernel convolution for breast tumors segmentation


Nov 05, 2022
Gongping Chen, Jianxun Zhang, Yuming Liu, Jingjing Yin, Xiaotao Yin, Liang Cui, Yu Dai

Add code

* 12 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

NU-net: An Unpretentious Nested U-net for Breast Tumor Segmentation


Sep 15, 2022
Gong-Ping Chen, Lei Li, Yu Dai, Jian-Xun Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

BAGNet: Bidirectional Aware Guidance Network for Malignant Breast lesions Segmentation


Apr 28, 2022
Gongping Chen, Yuming Liu, Yu Dai, Jianxun Zhang, Liang Cui, Xiaotao Yin

Add code

* This paper has been accepted by 2022 7th Asia-Pacific Conference on Intelligent Robot Systems (ACIRS 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

AAU-net: An Adaptive Attention U-net for Breast Lesions Segmentation in Ultrasound Images


Apr 26, 2022
Gongping Chen, Yu Dai, Jianxun Zhang, Moi Hoon Yap

Add code

* Breast cancer segmentation, Ultrasound images, Hybrid attention, Adaptive learning, Deep learning 

   Access Paper or Ask Questions