Alert button
Picture for Yongting Zhang

Yongting Zhang

Alert button

Assessment of Multimodal Large Language Models in Alignment with Human Values

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2024
Zhelun Shi, Zhipin Wang, Hongxing Fan, Zaibin Zhang, Lijun Li, Yongting Zhang, Zhenfei Yin, Lu Sheng, Yu Qiao, Jing Shao

Viaarxiv icon

From GPT-4 to Gemini and Beyond: Assessing the Landscape of MLLMs on Generalizability, Trustworthiness and Causality through Four Modalities

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Chaochao Lu, Chen Qian, Guodong Zheng, Hongxing Fan, Hongzhi Gao, Jie Zhang, Jing Shao, Jingyi Deng, Jinlan Fu, Kexin Huang, Kunchang Li, Lijun Li, Limin Wang, Lu Sheng, Meiqi Chen, Ming Zhang, Qibing Ren, Sirui Chen, Tao Gui, Wanli Ouyang, Yali Wang, Yan Teng, Yaru Wang, Yi Wang, Yinan He, Yingchun Wang, Yixu Wang, Yongting Zhang, Yu Qiao, Yujiong Shen, Yurong Mou, Yuxi Chen, Zaibin Zhang, Zhelun Shi, Zhenfei Yin, Zhipin Wang

Viaarxiv icon

PsySafe: A Comprehensive Framework for Psychological-based Attack, Defense, and Evaluation of Multi-agent System Safety

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Zaibin Zhang, Yongting Zhang, Lijun Li, Hongzhi Gao, Lijun Wang, Huchuan Lu, Feng Zhao, Yu Qiao, Jing Shao

Viaarxiv icon