Alert button
Picture for Yongqiang Mao

Yongqiang Mao

Alert button

Self-guided Few-shot Semantic Segmentation for Remote Sensing Imagery Based on Large Vision Models

Nov 22, 2023
Xiyu Qi, Yifan Wu, Yongqiang Mao, Wenhui Zhang, Yidan Zhang

Viaarxiv icon

Not Just Learning from Others but Relying on Yourself: A New Perspective on Few-Shot Segmentation in Remote Sensing

Oct 19, 2023
Hanbo Bi, Yingchao Feng, Zhiyuan Yan, Yongqiang Mao, Wenhui Diao, Hongqi Wang, Xian Sun

Figure 1 for Not Just Learning from Others but Relying on Yourself: A New Perspective on Few-Shot Segmentation in Remote Sensing
Figure 2 for Not Just Learning from Others but Relying on Yourself: A New Perspective on Few-Shot Segmentation in Remote Sensing
Figure 3 for Not Just Learning from Others but Relying on Yourself: A New Perspective on Few-Shot Segmentation in Remote Sensing
Figure 4 for Not Just Learning from Others but Relying on Yourself: A New Perspective on Few-Shot Segmentation in Remote Sensing
Viaarxiv icon

HeightFormer: A Multilevel Interaction and Image-adaptive Classification-regression Network for Monocular Height Estimation with Aerial Images

Oct 12, 2023
Zhan Chen, Yidan Zhang, Xiyu Qi, Yongqiang Mao, Xin Zhou, Lulu Niu, Hui Wu, Lei Wang, Yunping Ge

Figure 1 for HeightFormer: A Multilevel Interaction and Image-adaptive Classification-regression Network for Monocular Height Estimation with Aerial Images
Figure 2 for HeightFormer: A Multilevel Interaction and Image-adaptive Classification-regression Network for Monocular Height Estimation with Aerial Images
Figure 3 for HeightFormer: A Multilevel Interaction and Image-adaptive Classification-regression Network for Monocular Height Estimation with Aerial Images
Figure 4 for HeightFormer: A Multilevel Interaction and Image-adaptive Classification-regression Network for Monocular Height Estimation with Aerial Images
Viaarxiv icon

Rethinking the Open-Loop Evaluation of End-to-End Autonomous Driving in nuScenes

May 17, 2023
Jiang-Tian Zhai, Ze Feng, Jinhao Du, Yongqiang Mao, Jiang-Jiang Liu, Zichang Tan, Yifu Zhang, Xiaoqing Ye, Jingdong Wang

Figure 1 for Rethinking the Open-Loop Evaluation of End-to-End Autonomous Driving in nuScenes
Figure 2 for Rethinking the Open-Loop Evaluation of End-to-End Autonomous Driving in nuScenes
Figure 3 for Rethinking the Open-Loop Evaluation of End-to-End Autonomous Driving in nuScenes
Figure 4 for Rethinking the Open-Loop Evaluation of End-to-End Autonomous Driving in nuScenes
Viaarxiv icon

OGMN: Occlusion-guided Multi-task Network for Object Detection in UAV Images

Apr 24, 2023
Xuexue Li, Wenhui Diao, Yongqiang Mao, Peng Gao, Xiuhua Mao, Xinming Li, Xian Sun

Figure 1 for OGMN: Occlusion-guided Multi-task Network for Object Detection in UAV Images
Figure 2 for OGMN: Occlusion-guided Multi-task Network for Object Detection in UAV Images
Figure 3 for OGMN: Occlusion-guided Multi-task Network for Object Detection in UAV Images
Figure 4 for OGMN: Occlusion-guided Multi-task Network for Object Detection in UAV Images
Viaarxiv icon

LIGHT: Joint Individual Building Extraction and Height Estimation from Satellite Images through a Unified Multitask Learning Network

Apr 03, 2023
Yongqiang Mao, Xian Sun, Xingliang Huang, Kaiqiang Chen

Figure 1 for LIGHT: Joint Individual Building Extraction and Height Estimation from Satellite Images through a Unified Multitask Learning Network
Figure 2 for LIGHT: Joint Individual Building Extraction and Height Estimation from Satellite Images through a Unified Multitask Learning Network
Figure 3 for LIGHT: Joint Individual Building Extraction and Height Estimation from Satellite Images through a Unified Multitask Learning Network
Figure 4 for LIGHT: Joint Individual Building Extraction and Height Estimation from Satellite Images through a Unified Multitask Learning Network
Viaarxiv icon

Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery

Jan 11, 2023
Yongqiang Mao, Kaiqiang Chen, Liangjin Zhao, Wei Chen, Deke Tang, Wenjie Liu, Zhirui Wang, Wenhui Diao, Xian Sun, Kun Fu

Figure 1 for Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery
Figure 2 for Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery
Figure 3 for Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery
Figure 4 for Elevation Estimation-Driven Building 3D Reconstruction from Single-View Remote Sensing Imagery
Viaarxiv icon

Breaking Immutable: Information-Coupled Prototype Elaboration for Few-Shot Object Detection

Nov 27, 2022
Xiaonan Lu, Wenhui Diao, Yongqiang Mao, Junxi Li, Peijin Wang, Xian Sun, Kun Fu

Figure 1 for Breaking Immutable: Information-Coupled Prototype Elaboration for Few-Shot Object Detection
Figure 2 for Breaking Immutable: Information-Coupled Prototype Elaboration for Few-Shot Object Detection
Figure 3 for Breaking Immutable: Information-Coupled Prototype Elaboration for Few-Shot Object Detection
Figure 4 for Breaking Immutable: Information-Coupled Prototype Elaboration for Few-Shot Object Detection
Viaarxiv icon

Learning to Evaluate Performance of Multi-modal Semantic Localization

Sep 19, 2022
Zhiqiang Yuan, Wenkai Zhang, Chongyang Li, Zhaoying Pan, Yongqiang Mao, Jialiang Chen, Shouke Li, Hongqi Wang, Xian Sun

Figure 1 for Learning to Evaluate Performance of Multi-modal Semantic Localization
Figure 2 for Learning to Evaluate Performance of Multi-modal Semantic Localization
Figure 3 for Learning to Evaluate Performance of Multi-modal Semantic Localization
Figure 4 for Learning to Evaluate Performance of Multi-modal Semantic Localization
Viaarxiv icon

Bidirectional Feature Globalization for Few-shot Semantic Segmentation of 3D Point Cloud Scenes

Aug 17, 2022
Yongqiang Mao, Zonghao Guo, Xiaonan Lu, Zhiqiang Yuan, Haowen Guo

Figure 1 for Bidirectional Feature Globalization for Few-shot Semantic Segmentation of 3D Point Cloud Scenes
Figure 2 for Bidirectional Feature Globalization for Few-shot Semantic Segmentation of 3D Point Cloud Scenes
Figure 3 for Bidirectional Feature Globalization for Few-shot Semantic Segmentation of 3D Point Cloud Scenes
Figure 4 for Bidirectional Feature Globalization for Few-shot Semantic Segmentation of 3D Point Cloud Scenes
Viaarxiv icon