Alert button
Picture for Yiheng Sun

Yiheng Sun

Alert button

SPEED: Streaming Partition and Parallel Acceleration for Temporal Interaction Graph Embedding

Sep 11, 2023
Xi Chen, Yongxiang Liao, Yun Xiong, Yao Zhang, Siwei Zhang, Jiawei Zhang, Yiheng Sun

Figure 1 for SPEED: Streaming Partition and Parallel Acceleration for Temporal Interaction Graph Embedding
Figure 2 for SPEED: Streaming Partition and Parallel Acceleration for Temporal Interaction Graph Embedding
Figure 3 for SPEED: Streaming Partition and Parallel Acceleration for Temporal Interaction Graph Embedding
Figure 4 for SPEED: Streaming Partition and Parallel Acceleration for Temporal Interaction Graph Embedding
Viaarxiv icon

RDGSL: Dynamic Graph Representation Learning with Structure Learning

Sep 05, 2023
Siwei Zhang, Yun Xiong, Yao Zhang, Yiheng Sun, Xi Chen, Yizhu Jiao, Yangyong Zhu

Figure 1 for RDGSL: Dynamic Graph Representation Learning with Structure Learning
Figure 2 for RDGSL: Dynamic Graph Representation Learning with Structure Learning
Figure 3 for RDGSL: Dynamic Graph Representation Learning with Structure Learning
Figure 4 for RDGSL: Dynamic Graph Representation Learning with Structure Learning
Viaarxiv icon

iLoRE: Dynamic Graph Representation with Instant Long-term Modeling and Re-occurrence Preservation

Sep 05, 2023
Siwei Zhang, Yun Xiong, Yao Zhang, Xixi Wu, Yiheng Sun, Jiawei Zhang

Figure 1 for iLoRE: Dynamic Graph Representation with Instant Long-term Modeling and Re-occurrence Preservation
Figure 2 for iLoRE: Dynamic Graph Representation with Instant Long-term Modeling and Re-occurrence Preservation
Figure 3 for iLoRE: Dynamic Graph Representation with Instant Long-term Modeling and Re-occurrence Preservation
Figure 4 for iLoRE: Dynamic Graph Representation with Instant Long-term Modeling and Re-occurrence Preservation
Viaarxiv icon

Flexible Differentially Private Vertical Federated Learning with Adaptive Feature Embeddings

Jul 26, 2023
Yuxi Mi, Hongquan Liu, Yewei Xia, Yiheng Sun, Jihong Guan, Shuigeng Zhou

Figure 1 for Flexible Differentially Private Vertical Federated Learning with Adaptive Feature Embeddings
Figure 2 for Flexible Differentially Private Vertical Federated Learning with Adaptive Feature Embeddings
Figure 3 for Flexible Differentially Private Vertical Federated Learning with Adaptive Feature Embeddings
Figure 4 for Flexible Differentially Private Vertical Federated Learning with Adaptive Feature Embeddings
Viaarxiv icon

TIGER: Temporal Interaction Graph Embedding with Restarts

Feb 16, 2023
Yao Zhang, Yun Xiong, Yongxiang Liao, Yiheng Sun, Yucheng Jin, Xuehao Zheng, Yangyong Zhu

Figure 1 for TIGER: Temporal Interaction Graph Embedding with Restarts
Figure 2 for TIGER: Temporal Interaction Graph Embedding with Restarts
Figure 3 for TIGER: Temporal Interaction Graph Embedding with Restarts
Figure 4 for TIGER: Temporal Interaction Graph Embedding with Restarts
Viaarxiv icon

RuDi: Explaining Behavior Sequence Models by Automatic Statistics Generation and Rule Distillation

Aug 16, 2022
Yao Zhang, Yun Xiong, Yiheng Sun, Caihua Shan, Tian Lu, Hui Song, Yangyong Zhu

Figure 1 for RuDi: Explaining Behavior Sequence Models by Automatic Statistics Generation and Rule Distillation
Figure 2 for RuDi: Explaining Behavior Sequence Models by Automatic Statistics Generation and Rule Distillation
Figure 3 for RuDi: Explaining Behavior Sequence Models by Automatic Statistics Generation and Rule Distillation
Figure 4 for RuDi: Explaining Behavior Sequence Models by Automatic Statistics Generation and Rule Distillation
Viaarxiv icon

TransBoost: A Boosting-Tree Kernel Transfer Learning Algorithm for Improving Financial Inclusion

Dec 16, 2021
Yiheng Sun, Tian Lu, Cong Wang, Yuan Li, Huaiyu Fu, Jingran Dong, Yunjie Xu

Figure 1 for TransBoost: A Boosting-Tree Kernel Transfer Learning Algorithm for Improving Financial Inclusion
Figure 2 for TransBoost: A Boosting-Tree Kernel Transfer Learning Algorithm for Improving Financial Inclusion
Figure 3 for TransBoost: A Boosting-Tree Kernel Transfer Learning Algorithm for Improving Financial Inclusion
Figure 4 for TransBoost: A Boosting-Tree Kernel Transfer Learning Algorithm for Improving Financial Inclusion
Viaarxiv icon