Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
GSTO: Gated Scale-Transfer Operation for Multi-Scale Feature Learning in Pixel Labeling

Jun 28, 2020
Zhuoying Wang, Yongtao Wang, Zhi Tang, Yangyan Li, Ying Chen, Haibin Ling, Weisi Lin


  Access Paper or Ask Questions

DO-Conv: Depthwise Over-parameterized Convolutional Layer

Jun 22, 2020
Jinming Cao, Yangyan Li, Mingchao Sun, Ying Chen, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen, Changhe Tu


  Access Paper or Ask Questions

Disentangling in Latent Space by Harnessing a Pretrained Generator

May 15, 2020
Yotam Nitzan, Amit Bermano, Yangyan Li, Daniel Cohen-Or

* 17 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MixTConv: Mixed Temporal Convolutional Kernels for Efficient Action Recogntion

Jan 25, 2020
Kaiyu Shan, Yongtao Wang, Zhuoying Wang, Tingting Liang, Zhi Tang, Ying Chen, Yangyan Li

* None 

  Access Paper or Ask Questions

PointCNN: Convolution On $\mathcal{X}$-Transformed Points

Nov 05, 2018
Yangyan Li, Rui Bu, Mingchao Sun, Wei Wu, Xinhan Di, Baoquan Chen

* To be published in NIPS 2018, code available at https://github.com/yangyanli/PointCNN 

  Access Paper or Ask Questions

DiDA: Disentangled Synthesis for Domain Adaptation

May 21, 2018
Jinming Cao, Oren Katzir, Peng Jiang, Dani Lischinski, Danny Cohen-Or, Changhe Tu, Yangyan Li


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale 3D Shape Reconstruction and Segmentation from ShapeNet Core55

Oct 27, 2017
Li Yi, Lin Shao, Manolis Savva, Haibin Huang, Yang Zhou, Qirui Wang, Benjamin Graham, Martin Engelcke, Roman Klokov, Victor Lempitsky, Yuan Gan, Pengyu Wang, Kun Liu, Fenggen Yu, Panpan Shui, Bingyang Hu, Yan Zhang, Yangyan Li, Rui Bu, Mingchao Sun, Wei Wu, Minki Jeong, Jaehoon Choi, Changick Kim, Angom Geetchandra, Narasimha Murthy, Bhargava Ramu, Bharadwaj Manda, M Ramanathan, Gautam Kumar, P Preetham, Siddharth Srivastava, Swati Bhugra, Brejesh Lall, Christian Haene, Shubham Tulsiani, Jitendra Malik, Jared Lafer, Ramsey Jones, Siyuan Li, Jie Lu, Shi Jin, Jingyi Yu, Qixing Huang, Evangelos Kalogerakis, Silvio Savarese, Pat Hanrahan, Thomas Funkhouser, Hao Su, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Bundle Optimization for Multi-aspect Embedding

Sep 16, 2017
Qiong Zeng, Baoquan Chen, Yanir Kleiman, Daniel Cohen-Or, Yangyan Li


  Access Paper or Ask Questions

Synthesizing Training Images for Boosting Human 3D Pose Estimation

Jan 05, 2017
Wenzheng Chen, Huan Wang, Yangyan Li, Hao Su, Zhenhua Wang, Changhe Tu, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen


  Access Paper or Ask Questions

FPNN: Field Probing Neural Networks for 3D Data

Oct 25, 2016
Yangyan Li, Soeren Pirk, Hao Su, Charles R. Qi, Leonidas J. Guibas

* To appear in NIPS 2016 

  Access Paper or Ask Questions

A Holistic Approach for Data-Driven Object Cutout

Sep 16, 2016
Huayong Xu, Yangyan Li, Wenzheng Chen, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen


  Access Paper or Ask Questions

Render for CNN: Viewpoint Estimation in Images Using CNNs Trained with Rendered 3D Model Views

May 21, 2015
Hao Su, Charles R. Qi, Yangyan Li, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions