Alert button
Picture for Yangyan Li

Yangyan Li

Alert button

Frame Mining: a Free Lunch for Learning Robotic Manipulation from 3D Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 14, 2022
Minghua Liu, Xuanlin Li, Zhan Ling, Yangyan Li, Hao Su

Figure 1 for Frame Mining: a Free Lunch for Learning Robotic Manipulation from 3D Point Clouds
Figure 2 for Frame Mining: a Free Lunch for Learning Robotic Manipulation from 3D Point Clouds
Figure 3 for Frame Mining: a Free Lunch for Learning Robotic Manipulation from 3D Point Clouds
Figure 4 for Frame Mining: a Free Lunch for Learning Robotic Manipulation from 3D Point Clouds
Viaarxiv icon

ShapeConv: Shape-aware Convolutional Layer for Indoor RGB-D Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 24, 2021
Jinming Cao, Hanchao Leng, Dani Lischinski, Danny Cohen-Or, Changhe Tu, Yangyan Li

Figure 1 for ShapeConv: Shape-aware Convolutional Layer for Indoor RGB-D Semantic Segmentation
Figure 2 for ShapeConv: Shape-aware Convolutional Layer for Indoor RGB-D Semantic Segmentation
Figure 3 for ShapeConv: Shape-aware Convolutional Layer for Indoor RGB-D Semantic Segmentation
Figure 4 for ShapeConv: Shape-aware Convolutional Layer for Indoor RGB-D Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

GSTO: Gated Scale-Transfer Operation for Multi-Scale Feature Learning in Pixel Labeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 28, 2020
Zhuoying Wang, Yongtao Wang, Zhi Tang, Yangyan Li, Ying Chen, Haibin Ling, Weisi Lin

Figure 1 for GSTO: Gated Scale-Transfer Operation for Multi-Scale Feature Learning in Pixel Labeling
Figure 2 for GSTO: Gated Scale-Transfer Operation for Multi-Scale Feature Learning in Pixel Labeling
Figure 3 for GSTO: Gated Scale-Transfer Operation for Multi-Scale Feature Learning in Pixel Labeling
Figure 4 for GSTO: Gated Scale-Transfer Operation for Multi-Scale Feature Learning in Pixel Labeling
Viaarxiv icon

DO-Conv: Depthwise Over-parameterized Convolutional Layer

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 22, 2020
Jinming Cao, Yangyan Li, Mingchao Sun, Ying Chen, Dani Lischinski, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen, Changhe Tu

Figure 1 for DO-Conv: Depthwise Over-parameterized Convolutional Layer
Figure 2 for DO-Conv: Depthwise Over-parameterized Convolutional Layer
Figure 3 for DO-Conv: Depthwise Over-parameterized Convolutional Layer
Figure 4 for DO-Conv: Depthwise Over-parameterized Convolutional Layer
Viaarxiv icon

Disentangling in Latent Space by Harnessing a Pretrained Generator

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2020
Yotam Nitzan, Amit Bermano, Yangyan Li, Daniel Cohen-Or

Figure 1 for Disentangling in Latent Space by Harnessing a Pretrained Generator
Figure 2 for Disentangling in Latent Space by Harnessing a Pretrained Generator
Figure 3 for Disentangling in Latent Space by Harnessing a Pretrained Generator
Figure 4 for Disentangling in Latent Space by Harnessing a Pretrained Generator
Viaarxiv icon

MixTConv: Mixed Temporal Convolutional Kernels for Efficient Action Recogntion

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2020
Kaiyu Shan, Yongtao Wang, Zhuoying Wang, Tingting Liang, Zhi Tang, Ying Chen, Yangyan Li

Figure 1 for MixTConv: Mixed Temporal Convolutional Kernels for Efficient Action Recogntion
Figure 2 for MixTConv: Mixed Temporal Convolutional Kernels for Efficient Action Recogntion
Figure 3 for MixTConv: Mixed Temporal Convolutional Kernels for Efficient Action Recogntion
Figure 4 for MixTConv: Mixed Temporal Convolutional Kernels for Efficient Action Recogntion
Viaarxiv icon

PointCNN: Convolution On $\mathcal{X}$-Transformed Points

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 05, 2018
Yangyan Li, Rui Bu, Mingchao Sun, Wei Wu, Xinhan Di, Baoquan Chen

Figure 1 for PointCNN: Convolution On $\mathcal{X}$-Transformed Points
Figure 2 for PointCNN: Convolution On $\mathcal{X}$-Transformed Points
Figure 3 for PointCNN: Convolution On $\mathcal{X}$-Transformed Points
Figure 4 for PointCNN: Convolution On $\mathcal{X}$-Transformed Points
Viaarxiv icon