Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yanan Zheng

NLP From Scratch Without Large-Scale Pretraining: A Simple and Efficient Framework


Nov 07, 2021
Xingcheng Yao, Yanan Zheng, Xiaocong Yang, Zhilin Yang

* 13 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

FewNLU: Benchmarking State-of-the-Art Methods for Few-Shot Natural Language Understanding


Sep 27, 2021
Yanan Zheng, Jing Zhou, Yujie Qian, Ming Ding, Jian Li, Ruslan Salakhutdinov, Jie Tang, Sebastian Ruder, Zhilin Yang


  Access Paper or Ask Questions

FlipDA: Effective and Robust Data Augmentation for Few-Shot Learning


Aug 13, 2021
Jing Zhou, Yanan Zheng, Jie Tang, Jian Li, Zhilin Yang


  Access Paper or Ask Questions

GPT Understands, Too


Mar 18, 2021
Xiao Liu, Yanan Zheng, Zhengxiao Du, Ming Ding, Yujie Qian, Zhilin Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions