Alert button
Picture for Xuansheng Wu

Xuansheng Wu

Alert button

Retrieval-Enhanced Knowledge Editing for Multi-Hop Question Answering in Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Yucheng Shi, Qiaoyu Tan, Xuansheng Wu, Shaochen Zhong, Kaixiong Zhou, Ninghao Liu

Figure 1 for Retrieval-Enhanced Knowledge Editing for Multi-Hop Question Answering in Language Models
Figure 2 for Retrieval-Enhanced Knowledge Editing for Multi-Hop Question Answering in Language Models
Figure 3 for Retrieval-Enhanced Knowledge Editing for Multi-Hop Question Answering in Language Models
Figure 4 for Retrieval-Enhanced Knowledge Editing for Multi-Hop Question Answering in Language Models
Viaarxiv icon

Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Xuansheng Wu, Haiyan Zhao, Yaochen Zhu, Yucheng Shi, Fan Yang, Tianming Liu, Xiaoming Zhai, Wenlin Yao, Jundong Li, Mengnan Du, Ninghao Liu

Figure 1 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Figure 2 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Figure 3 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Figure 4 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Viaarxiv icon

InFoBench: Evaluating Instruction Following Ability in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2024
Yiwei Qin, Kaiqiang Song, Yebowen Hu, Wenlin Yao, Sangwoo Cho, Xiaoyang Wang, Xuansheng Wu, Fei Liu, Pengfei Liu, Dong Yu

Viaarxiv icon

Applying Large Language Models and Chain-of-Thought for Automatic Scoring

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Gyeong-Geon Lee, Ehsan Latif, Xuansheng Wu, Ninghao Liu, Xiaoming Zhai

Viaarxiv icon

From Language Modeling to Instruction Following: Understanding the Behavior Shift in LLMs after Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2023
Xuansheng Wu, Wenlin Yao, Jianshu Chen, Xiaoman Pan, Xiaoyang Wang, Ninghao Liu, Dong Yu

Figure 1 for From Language Modeling to Instruction Following: Understanding the Behavior Shift in LLMs after Instruction Tuning
Figure 2 for From Language Modeling to Instruction Following: Understanding the Behavior Shift in LLMs after Instruction Tuning
Figure 3 for From Language Modeling to Instruction Following: Understanding the Behavior Shift in LLMs after Instruction Tuning
Figure 4 for From Language Modeling to Instruction Following: Understanding the Behavior Shift in LLMs after Instruction Tuning
Viaarxiv icon

Towards Personalized Cold-Start Recommendation with Prompts

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 05, 2023
Xuansheng Wu, Huachi Zhou, Wenlin Yao, Xiao Huang, Ninghao Liu

Figure 1 for Towards Personalized Cold-Start Recommendation with Prompts
Figure 2 for Towards Personalized Cold-Start Recommendation with Prompts
Figure 3 for Towards Personalized Cold-Start Recommendation with Prompts
Figure 4 for Towards Personalized Cold-Start Recommendation with Prompts
Viaarxiv icon

Artificial General Intelligence (AGI) for Education

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2023
Ehsan Latif, Gengchen Mai, Matthew Nyaaba, Xuansheng Wu, Ninghao Liu, Guoyu Lu, Sheng Li, Tianming Liu, Xiaoming Zhai

Figure 1 for Artificial General Intelligence (AGI) for Education
Figure 2 for Artificial General Intelligence (AGI) for Education
Figure 3 for Artificial General Intelligence (AGI) for Education
Viaarxiv icon

Black-box Backdoor Defense via Zero-shot Image Purification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2023
Yucheng Shi, Mengnan Du, Xuansheng Wu, Zihan Guan, Ninghao Liu

Figure 1 for Black-box Backdoor Defense via Zero-shot Image Purification
Figure 2 for Black-box Backdoor Defense via Zero-shot Image Purification
Figure 3 for Black-box Backdoor Defense via Zero-shot Image Purification
Viaarxiv icon

A Survey of Graph Prompting Methods: Techniques, Applications, and Challenges

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2023
Xuansheng Wu, Kaixiong Zhou, Mingchen Sun, Xin Wang, Ninghao Liu

Figure 1 for A Survey of Graph Prompting Methods: Techniques, Applications, and Challenges
Figure 2 for A Survey of Graph Prompting Methods: Techniques, Applications, and Challenges
Viaarxiv icon

NoPPA: Non-Parametric Pairwise Attention Random Walk Model for Sentence Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2023
Xuansheng Wu, Zhiyi Zhao, Ninghao Liu

Figure 1 for NoPPA: Non-Parametric Pairwise Attention Random Walk Model for Sentence Representation
Figure 2 for NoPPA: Non-Parametric Pairwise Attention Random Walk Model for Sentence Representation
Figure 3 for NoPPA: Non-Parametric Pairwise Attention Random Walk Model for Sentence Representation
Figure 4 for NoPPA: Non-Parametric Pairwise Attention Random Walk Model for Sentence Representation
Viaarxiv icon