Alert button
Picture for Xiaobo Qu

Xiaobo Qu

Alert button

Deep Separable Spatiotemporal Learning for Fast Dynamic Cardiac MRI

Feb 24, 2024
Zi Wang, Min Xiao, Yirong Zhou, Chengyan Wang, Naiming Wu, Yi Li, Yiwen Gong, Shufu Chang, Yinyin Chen, Liuhong Zhu, Jianjun Zhou, Congbo Cai, He Wang, Di Guo, Guang Yang, Xiaobo Qu

Viaarxiv icon

Quantitative Analysis of Molecular Transport in the Extracellular Space Using Physics-Informed Neural Network

Jan 24, 2024
Jiayi Xie, Hongfeng Li, Jin Cheng, Qingrui Cai, Hanbo Tan, Lingyun Zu, Xiaobo Qu, Hongbin Han

Viaarxiv icon

NMR Spectra Denoising with Vandermonde Constraints

Oct 21, 2023
Di Guo, Runmin Xu, Jinyu Wu, Meijin Lin, Xiaofeng Du, Xiaobo Qu

Viaarxiv icon

Cloud-Magnetic Resonance Imaging System: In the Era of 6G and Artificial Intelligence

Oct 18, 2023
Yirong Zhou, Yanhuang Wu, Yuhan Su, Jing Li, Jianyun Cai, Yongfu You, Di Guo, Xiaobo Qu

Viaarxiv icon

Bloch Equation Enables Physics-informed Neural Network in Parametric Magnetic Resonance Imaging

Sep 21, 2023
Qingrui Cai, Liuhong Zhu, Jianjun Zhou, Chen Qian, Di Guo, Xiaobo Qu

Figure 1 for Bloch Equation Enables Physics-informed Neural Network in Parametric Magnetic Resonance Imaging
Figure 2 for Bloch Equation Enables Physics-informed Neural Network in Parametric Magnetic Resonance Imaging
Figure 3 for Bloch Equation Enables Physics-informed Neural Network in Parametric Magnetic Resonance Imaging
Figure 4 for Bloch Equation Enables Physics-informed Neural Network in Parametric Magnetic Resonance Imaging
Viaarxiv icon

CMRxRecon: An open cardiac MRI dataset for the competition of accelerated image reconstruction

Sep 19, 2023
Chengyan Wang, Jun Lyu, Shuo Wang, Chen Qin, Kunyuan Guo, Xinyu Zhang, Xiaotong Yu, Yan Li, Fanwen Wang, Jianhua Jin, Zhang Shi, Ziqiang Xu, Yapeng Tian, Sha Hua, Zhensen Chen, Meng Liu, Mengting Sun, Xutong Kuang, Kang Wang, Haoran Wang, Hao Li, Yinghua Chu, Guang Yang, Wenjia Bai, Xiahai Zhuang, He Wang, Jing Qin, Xiaobo Qu

Figure 1 for CMRxRecon: An open cardiac MRI dataset for the competition of accelerated image reconstruction
Figure 2 for CMRxRecon: An open cardiac MRI dataset for the competition of accelerated image reconstruction
Figure 3 for CMRxRecon: An open cardiac MRI dataset for the competition of accelerated image reconstruction
Figure 4 for CMRxRecon: An open cardiac MRI dataset for the competition of accelerated image reconstruction
Viaarxiv icon

A plug-and-play synthetic data deep learning for undersampled magnetic resonance image reconstruction

Sep 13, 2023
Min Xiao, Zi Wang, Jiefeng Guo, Xiaobo Qu

Figure 1 for A plug-and-play synthetic data deep learning for undersampled magnetic resonance image reconstruction
Figure 2 for A plug-and-play synthetic data deep learning for undersampled magnetic resonance image reconstruction
Figure 3 for A plug-and-play synthetic data deep learning for undersampled magnetic resonance image reconstruction
Viaarxiv icon

CloudBrain-NMR: An Intelligent Cloud Computing Platform for NMR Spectroscopy Processing, Reconstruction and Analysis

Sep 12, 2023
Di Guo, Sijin Li, Jun Liu, Zhangren Tu, Tianyu Qiu, Jingjing Xu, Liubin Feng, Donghai Lin, Qing Hong, Meijin Lin, Yanqin Lin, Xiaobo Qu

Figure 1 for CloudBrain-NMR: An Intelligent Cloud Computing Platform for NMR Spectroscopy Processing, Reconstruction and Analysis
Figure 2 for CloudBrain-NMR: An Intelligent Cloud Computing Platform for NMR Spectroscopy Processing, Reconstruction and Analysis
Figure 3 for CloudBrain-NMR: An Intelligent Cloud Computing Platform for NMR Spectroscopy Processing, Reconstruction and Analysis
Figure 4 for CloudBrain-NMR: An Intelligent Cloud Computing Platform for NMR Spectroscopy Processing, Reconstruction and Analysis
Viaarxiv icon

One for Multiple: Physics-informed Synthetic Data Boosts Generalizable Deep Learning for Fast MRI Reconstruction

Jul 25, 2023
Zi Wang, Xiaotong Yu, Chengyan Wang, Weibo Chen, Jiazheng Wang, Ying-Hua Chu, Hongwei Sun, Rushuai Li, Peiyong Li, Fan Yang, Haiwei Han, Taishan Kang, Jianzhong Lin, Chen Yang, Shufu Chang, Zhang Shi, Sha Hua, Yan Li, Juan Hu, Liuhong Zhu, Jianjun Zhou, Meijing Lin, Jiefeng Guo, Congbo Cai, Zhong Chen, Di Guo, Xiaobo Qu

Figure 1 for One for Multiple: Physics-informed Synthetic Data Boosts Generalizable Deep Learning for Fast MRI Reconstruction
Figure 2 for One for Multiple: Physics-informed Synthetic Data Boosts Generalizable Deep Learning for Fast MRI Reconstruction
Figure 3 for One for Multiple: Physics-informed Synthetic Data Boosts Generalizable Deep Learning for Fast MRI Reconstruction
Figure 4 for One for Multiple: Physics-informed Synthetic Data Boosts Generalizable Deep Learning for Fast MRI Reconstruction
Viaarxiv icon

CloudBrain-MRS: An Intelligent Cloud Computing Platform for in vivo Magnetic Resonance Spectroscopy Preprocessing, Quantification, and Analysis

Jun 19, 2023
Xiaodie Chen, Jiayu Li, Dicheng Chen, Yirong Zhou, Zhangren Tu, Meijin Lin, Taishan Kang, Jianzhong Lin, Tao Gong, Liuhong Zhu, Jianjun Zhou, Jiefeng Guo, Jiyang Dong, Di Guo, Xiaobo Qu

Figure 1 for CloudBrain-MRS: An Intelligent Cloud Computing Platform for in vivo Magnetic Resonance Spectroscopy Preprocessing, Quantification, and Analysis
Figure 2 for CloudBrain-MRS: An Intelligent Cloud Computing Platform for in vivo Magnetic Resonance Spectroscopy Preprocessing, Quantification, and Analysis
Figure 3 for CloudBrain-MRS: An Intelligent Cloud Computing Platform for in vivo Magnetic Resonance Spectroscopy Preprocessing, Quantification, and Analysis
Figure 4 for CloudBrain-MRS: An Intelligent Cloud Computing Platform for in vivo Magnetic Resonance Spectroscopy Preprocessing, Quantification, and Analysis
Viaarxiv icon