Alert button
Picture for Yongjie Xiao

Yongjie Xiao

Alert button

Deep Rib Fracture Instance Segmentation and Classification from CT on the RibFrac Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Jiancheng Yang, Rui Shi, Liang Jin, Xiaoyang Huang, Kaiming Kuang, Donglai Wei, Shixuan Gu, Jianying Liu, Pengfei Liu, Zhizhong Chai, Yongjie Xiao, Hao Chen, Liming Xu, Bang Du, Xiangyi Yan, Hao Tang, Adam Alessio, Gregory Holste, Jiapeng Zhang, Xiaoming Wang, Jianye He, Lixuan Che, Hanspeter Pfister, Ming Li, Bingbing Ni

Figure 1 for Deep Rib Fracture Instance Segmentation and Classification from CT on the RibFrac Challenge
Figure 2 for Deep Rib Fracture Instance Segmentation and Classification from CT on the RibFrac Challenge
Figure 3 for Deep Rib Fracture Instance Segmentation and Classification from CT on the RibFrac Challenge
Figure 4 for Deep Rib Fracture Instance Segmentation and Classification from CT on the RibFrac Challenge
Viaarxiv icon

Rethinking annotation granularity for overcoming deep shortcut learning: A retrospective study on chest radiographs

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 21, 2021
Luyang Luo, Hao Chen, Yongjie Xiao, Yanning Zhou, Xi Wang, Varut Vardhanabhuti, Mingxiang Wu, Pheng-Ann Heng

Figure 1 for Rethinking annotation granularity for overcoming deep shortcut learning: A retrospective study on chest radiographs
Figure 2 for Rethinking annotation granularity for overcoming deep shortcut learning: A retrospective study on chest radiographs
Figure 3 for Rethinking annotation granularity for overcoming deep shortcut learning: A retrospective study on chest radiographs
Figure 4 for Rethinking annotation granularity for overcoming deep shortcut learning: A retrospective study on chest radiographs
Viaarxiv icon

SINet: A Scale-insensitive Convolutional Neural Network for Fast Vehicle Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
May 16, 2018
Xiaowei Hu, Xuemiao Xu, Yongjie Xiao, Hao Chen, Shengfeng He, Jing Qin, Pheng-Ann Heng

Figure 1 for SINet: A Scale-insensitive Convolutional Neural Network for Fast Vehicle Detection
Figure 2 for SINet: A Scale-insensitive Convolutional Neural Network for Fast Vehicle Detection
Figure 3 for SINet: A Scale-insensitive Convolutional Neural Network for Fast Vehicle Detection
Figure 4 for SINet: A Scale-insensitive Convolutional Neural Network for Fast Vehicle Detection
Viaarxiv icon