Alert button
Picture for Yanan Zhang

Yanan Zhang

Alert button

Event-enhanced Retrieval in Real-time Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Yanan Zhang, Xiaoling Bai, Tianhua Zhou

Viaarxiv icon

Exploration and Improvement of Nerf-based 3D Scene Editing Techniques

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Shun Fang, Ming Cui, Xing Feng, Yanan Zhang

Viaarxiv icon

DUA-DA: Distillation-based Unbiased Alignment for Domain Adaptive Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2023
Yongchao Feng, Shiwei Li, Yingjie Gao, Ziyue Huang, Yanan Zhang, Qingjie Liu, Yunhong Wang

Viaarxiv icon

SA-BEV: Generating Semantic-Aware Bird's-Eye-View Feature for Multi-view 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 21, 2023
Jinqing Zhang, Yanan Zhang, Qingjie Liu, Yunhong Wang

Figure 1 for SA-BEV: Generating Semantic-Aware Bird's-Eye-View Feature for Multi-view 3D Object Detection
Figure 2 for SA-BEV: Generating Semantic-Aware Bird's-Eye-View Feature for Multi-view 3D Object Detection
Figure 3 for SA-BEV: Generating Semantic-Aware Bird's-Eye-View Feature for Multi-view 3D Object Detection
Figure 4 for SA-BEV: Generating Semantic-Aware Bird's-Eye-View Feature for Multi-view 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Event-Centric Query Expansion in Web Search

Add code
Bookmark button
Alert button
May 30, 2023
Yanan Zhang, Weijie Cui, Yangfan Zhang, Xiaoling Bai, Zhe Zhang, Jin Ma, Xiang Chen, Tianhua Zhou

Figure 1 for Event-Centric Query Expansion in Web Search
Figure 2 for Event-Centric Query Expansion in Web Search
Figure 3 for Event-Centric Query Expansion in Web Search
Figure 4 for Event-Centric Query Expansion in Web Search
Viaarxiv icon

OcTr: Octree-based Transformer for 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2023
Chao Zhou, Yanan Zhang, Jiaxin Chen, Di Huang

Figure 1 for OcTr: Octree-based Transformer for 3D Object Detection
Figure 2 for OcTr: Octree-based Transformer for 3D Object Detection
Figure 3 for OcTr: Octree-based Transformer for 3D Object Detection
Figure 4 for OcTr: Octree-based Transformer for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Title2Event: Benchmarking Open Event Extraction with a Large-scale Chinese Title Dataset

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 02, 2022
Haolin Deng, Yanan Zhang, Yangfan Zhang, Wangyang Ying, Changlong Yu, Jun Gao, Wei Wang, Xiaoling Bai, Nan Yang, Jin Ma, Xiang Chen, Tianhua Zhou

Figure 1 for Title2Event: Benchmarking Open Event Extraction with a Large-scale Chinese Title Dataset
Figure 2 for Title2Event: Benchmarking Open Event Extraction with a Large-scale Chinese Title Dataset
Figure 3 for Title2Event: Benchmarking Open Event Extraction with a Large-scale Chinese Title Dataset
Figure 4 for Title2Event: Benchmarking Open Event Extraction with a Large-scale Chinese Title Dataset
Viaarxiv icon

MetaMask: Revisiting Dimensional Confounder for Self-Supervised Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 16, 2022
Jiangmeng Li, Wenwen Qiang, Yanan Zhang, Wenyi Mo, Changwen Zheng, Bing Su, Hui Xiong

Figure 1 for MetaMask: Revisiting Dimensional Confounder for Self-Supervised Learning
Figure 2 for MetaMask: Revisiting Dimensional Confounder for Self-Supervised Learning
Figure 3 for MetaMask: Revisiting Dimensional Confounder for Self-Supervised Learning
Figure 4 for MetaMask: Revisiting Dimensional Confounder for Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon

Disentangle and Remerge: Interventional Knowledge Distillation for Few-Shot Object Detection from A Conditional Causal Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 26, 2022
Jiangmeng Li, Yanan Zhang, Wenwen Qiang, Lingyu Si, Chengbo Jiao, Xiaohui Hu, Changwen Zheng, Fuchun Sun

Figure 1 for Disentangle and Remerge: Interventional Knowledge Distillation for Few-Shot Object Detection from A Conditional Causal Perspective
Figure 2 for Disentangle and Remerge: Interventional Knowledge Distillation for Few-Shot Object Detection from A Conditional Causal Perspective
Figure 3 for Disentangle and Remerge: Interventional Knowledge Distillation for Few-Shot Object Detection from A Conditional Causal Perspective
Figure 4 for Disentangle and Remerge: Interventional Knowledge Distillation for Few-Shot Object Detection from A Conditional Causal Perspective
Viaarxiv icon

CAT-Det: Contrastively Augmented Transformer for Multi-modal 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2022
Yanan Zhang, Jiaxin Chen, Di Huang

Figure 1 for CAT-Det: Contrastively Augmented Transformer for Multi-modal 3D Object Detection
Figure 2 for CAT-Det: Contrastively Augmented Transformer for Multi-modal 3D Object Detection
Figure 3 for CAT-Det: Contrastively Augmented Transformer for Multi-modal 3D Object Detection
Figure 4 for CAT-Det: Contrastively Augmented Transformer for Multi-modal 3D Object Detection
Viaarxiv icon