Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
INT8 Winograd Acceleration for Conv1D Equipped ASR Models Deployed on Mobile Devices

Oct 28, 2020
Yiwu Yao, Yuchao Li, Chengyu Wang, Tianhang Yu, Houjiang Chen, Xiaotang Jiang, Jun Yang, Jun Huang, Wei Lin, Hui Shu, Chengfei Lv


  Access Paper or Ask Questions

MNN: A Universal and Efficient Inference Engine

Feb 27, 2020
Xiaotang Jiang, Huan Wang, Yiliu Chen, Ziqi Wu, Lichuan Wang, Bin Zou, Yafeng Yang, Zongyang Cui, Yu Cai, Tianhang Yu, Chengfei Lv, Zhihua Wu

* Accepted by MLSys 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Buffer-aware Wireless Scheduling based on Deep Reinforcement Learning

Nov 13, 2019
Chen Xu, Jian Wang, Tianhang Yu, Chuili Kong, Yourui Huangfu, Rong Li, Yiqun Ge, Jun Wang

* submitted to WCNC2020 

  Access Paper or Ask Questions