Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ruofeng Tong

Mixed Transformer U-Net For Medical Image Segmentation


Nov 11, 2021
Hongyi Wang, Shiao Xie, Lanfen Lin, Yutaro Iwamoto, Xian-Hua Han, Yen-Wei Chen, Ruofeng Tong


  Access Paper or Ask Questions

Multi-phase Liver Tumor Segmentation with Spatial Aggregation and Uncertain Region Inpainting


Aug 05, 2021
Yue Zhang, Chengtao Peng, Liying Peng, Huimin Huang, Ruofeng Tong, Lanfen Lin, Jingsong Li, Yen-Wei Chen, Qingqing Chen, Hongjie Hu, Zhiyi Peng

* To appear in MICCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reconstructing Recognizable 3D Face Shapes based on 3D Morphable Models


Apr 08, 2021
Diqiong Jiang, Yiwei Jin, Risheng Deng, Ruofeng Tong, Fanglue Zhang, Yukun Yai, Ming Tang


  Access Paper or Ask Questions

Graph-based Pyramid Global Context Reasoning with a Saliency-aware Projection for COVID-19 Lung Infections Segmentation


Mar 07, 2021
Huimin Huang, Ming Cai, Lanfen Lin, Jing Zheng, Xiongwei Mao, Xiaohan Qian, Zhiyi Peng, Jianying Zhou, Yutaro Iwamoto, Xian-Hua Han, Yen-Wei Chen, Ruofeng Tong


  Access Paper or Ask Questions

PA-ResSeg: A Phase Attention Residual Network for Liver Tumor Segmentation from Multi-phase CT Images


Feb 27, 2021
Yingying Xu, Ming Cai, Lanfen Lin, Yue Zhang, Hongjie Hu, Zhiyi Peng, Qiaowei Zhang, Qingqing Chen, Xiongwei Mao, Yutaro Iwamoto, Xian-Hua Han, Yen-Wei Chen, Ruofeng Tong

* A self-archive version to be published in Medical Physics, awaiting minor revision 

  Access Paper or Ask Questions

Interactive Deep Refinement Network for Medical Image Segmentation


Jun 27, 2020
Titinunt Kitrungrotsakul, Iwamoto Yutaro, Lanfen Lin, Ruofeng Tong, Jingsong Li, Yen-Wei Chen

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

UNet 3+: A Full-Scale Connected UNet for Medical Image Segmentation


Apr 19, 2020
Huimin Huang, Lanfen Lin, Ruofeng Tong, Hongjie Hu, Qiaowei Zhang, Yutaro Iwamoto, Xianhua Han, Yen-Wei Chen, Jian Wu


  Access Paper or Ask Questions

Multispectral Pedestrian Detection via Simultaneous Detection and Segmentation


Aug 14, 2018
Chengyang Li, Dan Song, Ruofeng Tong, Min Tang

* British Machine Vision Conference (BMVC) 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Illumination-aware Faster R-CNN for Robust Multispectral Pedestrian Detection


Aug 14, 2018
Chengyang Li, Dan Song, Ruofeng Tong, Min Tang

* Accepted for Publication in Pattern Recognition 

  Access Paper or Ask Questions