Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Rongfei Jia

Exploiting Diverse Characteristics and Adversarial Ambivalence for Domain Adaptive Segmentation


Jan 07, 2021
Bowen Cai, Huan Fu, Rongfei Jia, Binqiang Zhao, Hua Li, Yinghui Xu

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

3D-FRONT: 3D Furnished Rooms with layOuts and semaNTics


Nov 18, 2020
Huan Fu, Bowen Cai, Lin Gao, Lingxiao Zhang, Cao Li, Zengqi Xun, Chengyue Sun, Yiyun Fei, Yu Zheng, Ying Li, Yi Liu, Peng Liu, Lin Ma, Le Weng, Xiaohang Hu, Xin Ma, Qian Qian, Rongfei Jia, Binqiang Zhao, Hao Zhang

* Project page: https://tianchi.aliyun.com/specials/promotion/alibaba-3d-scene-dataset 

  Access Paper or Ask Questions

Hard Example Generation by Texture Synthesis for Cross-domain Shape Similarity Learning


Oct 27, 2020
Huan Fu, Shunming Li, Rongfei Jia, Mingming Gong, Binqiang Zhao, Dacheng Tao

* Accepted to NeurlPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

3D-FUTURE: 3D Furniture shape with TextURE


Sep 21, 2020
Huan Fu, Rongfei Jia, Lin Gao, Mingming Gong, Binqiang Zhao, Steve Maybank, Dacheng Tao

* Project Page: https://tianchi.aliyun.com/specials/promotion/alibaba-3d-future 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed Optimization over Block-Cyclic Data


Feb 18, 2020
Yucheng Ding, Chaoyue Niu, Yikai Yan, Zhenzhe Zheng, Fan Wu, Guihai Chen, Shaojie Tang, Rongfei Jia


  Access Paper or Ask Questions

Secure Federated Submodel Learning


Nov 11, 2019
Chaoyue Niu, Fan Wu, Shaojie Tang, Lifeng Hua, Rongfei Jia, Chengfei Lv, Zhihua Wu, Guihai Chen


  Access Paper or Ask Questions