Alert button
Picture for Feifei Shao

Feifei Shao

Alert button

Mitigating Biased Activation in Weakly-supervised Object Localization via Counterfactual Learning

May 24, 2023
Feifei Shao, Yawei Luo, Lei Chen, Ping Liu, Yi Yang, Jun Xiao

Figure 1 for Mitigating Biased Activation in Weakly-supervised Object Localization via Counterfactual Learning
Figure 2 for Mitigating Biased Activation in Weakly-supervised Object Localization via Counterfactual Learning
Figure 3 for Mitigating Biased Activation in Weakly-supervised Object Localization via Counterfactual Learning
Figure 4 for Mitigating Biased Activation in Weakly-supervised Object Localization via Counterfactual Learning
Viaarxiv icon

Further Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Knowledge Distillation

Jan 03, 2023
Feifei Shao, Yawei Luo, Shengjian Wu, Qiyi Li, Fei Gao, Yi Yang, Jun Xiao

Figure 1 for Further Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Knowledge Distillation
Figure 2 for Further Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Knowledge Distillation
Figure 3 for Further Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Knowledge Distillation
Figure 4 for Further Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning

Feb 25, 2022
Feifei Shao, Yawei Luo, Ping Liu, Jie Chen, Yi Yang, Yulei Lu, Jun Xiao

Figure 1 for Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning
Figure 2 for Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning
Figure 3 for Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning
Figure 4 for Active Learning for Point Cloud Semantic Segmentation via Spatial-Structural Diversity Reasoning
Viaarxiv icon

Deep Learning for Weakly-Supervised Object Detection and Object Localization: A Survey

May 26, 2021
Feifei Shao, Long Chen, Jian Shao, Wei Ji, Shaoning Xiao, Lu Ye, Yueting Zhuang, Jun Xiao

Figure 1 for Deep Learning for Weakly-Supervised Object Detection and Object Localization: A Survey
Figure 2 for Deep Learning for Weakly-Supervised Object Detection and Object Localization: A Survey
Figure 3 for Deep Learning for Weakly-Supervised Object Detection and Object Localization: A Survey
Figure 4 for Deep Learning for Weakly-Supervised Object Detection and Object Localization: A Survey
Viaarxiv icon

Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Intervention

Apr 21, 2021
Feifei Shao, Yawei Luo, Li Zhang, Lu Ye, Siliang Tang, Yi Yang, Jun Xiao

Figure 1 for Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Intervention
Figure 2 for Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Intervention
Figure 3 for Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Intervention
Figure 4 for Improving Weakly-supervised Object Localization via Causal Intervention
Viaarxiv icon