Alert button
Picture for Pan Deng

Pan Deng

Alert button

Causal conditional hidden Markov model for multimodal traffic prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 19, 2023
Yu Zhao, Pan Deng, Junting Liu, Xiaofeng Jia, Mulan Wang

Figure 1 for Causal conditional hidden Markov model for multimodal traffic prediction
Figure 2 for Causal conditional hidden Markov model for multimodal traffic prediction
Figure 3 for Causal conditional hidden Markov model for multimodal traffic prediction
Figure 4 for Causal conditional hidden Markov model for multimodal traffic prediction
Viaarxiv icon

Spatio-temporal neural structural causal models for bike flow prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 19, 2023
Pan Deng, Yu Zhao, Junting Liu, Xiaofeng Jia, Mulan Wang

Figure 1 for Spatio-temporal neural structural causal models for bike flow prediction
Figure 2 for Spatio-temporal neural structural causal models for bike flow prediction
Figure 3 for Spatio-temporal neural structural causal models for bike flow prediction
Figure 4 for Spatio-temporal neural structural causal models for bike flow prediction
Viaarxiv icon

Channel Self-Supervision for Online Knowledge Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2022
Shixiao Fan, Xuan Cheng, Xiaomin Wang, Chun Yang, Pan Deng, Minghui Liu, Jiali Deng, Ming Liu

Figure 1 for Channel Self-Supervision for Online Knowledge Distillation
Figure 2 for Channel Self-Supervision for Online Knowledge Distillation
Figure 3 for Channel Self-Supervision for Online Knowledge Distillation
Figure 4 for Channel Self-Supervision for Online Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

Pre-training Co-evolutionary Protein Representation via A Pairwise Masked Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 29, 2021
Liang He, Shizhuo Zhang, Lijun Wu, Huanhuan Xia, Fusong Ju, He Zhang, Siyuan Liu, Yingce Xia, Jianwei Zhu, Pan Deng, Bin Shao, Tao Qin, Tie-Yan Liu

Figure 1 for Pre-training Co-evolutionary Protein Representation via A Pairwise Masked Language Model
Figure 2 for Pre-training Co-evolutionary Protein Representation via A Pairwise Masked Language Model
Figure 3 for Pre-training Co-evolutionary Protein Representation via A Pairwise Masked Language Model
Figure 4 for Pre-training Co-evolutionary Protein Representation via A Pairwise Masked Language Model
Viaarxiv icon

Assessing Attendance by Peer Information

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 06, 2021
Pan Deng, Jianjun Zhou, Jing Lyu, Zitong Zhao

Figure 1 for Assessing Attendance by Peer Information
Figure 2 for Assessing Attendance by Peer Information
Figure 3 for Assessing Attendance by Peer Information
Figure 4 for Assessing Attendance by Peer Information
Viaarxiv icon

MLPerf Inference Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 06, 2019
Vijay Janapa Reddi, Christine Cheng, David Kanter, Peter Mattson, Guenther Schmuelling, Carole-Jean Wu, Brian Anderson, Maximilien Breughe, Mark Charlebois, William Chou, Ramesh Chukka, Cody Coleman, Sam Davis, Pan Deng, Greg Diamos, Jared Duke, Dave Fick, J. Scott Gardner, Itay Hubara, Sachin Idgunji, Thomas B. Jablin, Jeff Jiao, Tom St. John, Pankaj Kanwar, David Lee, Jeffery Liao, Anton Lokhmotov, Francisco Massa, Peng Meng, Paulius Micikevicius, Colin Osborne, Gennady Pekhimenko, Arun Tejusve Raghunath Rajan, Dilip Sequeira, Ashish Sirasao, Fei Sun, Hanlin Tang, Michael Thomson, Frank Wei, Ephrem Wu, Lingjie Xu, Koichi Yamada, Bing Yu, George Yuan, Aaron Zhong, Peizhao Zhang, Yuchen Zhou

Figure 1 for MLPerf Inference Benchmark
Figure 2 for MLPerf Inference Benchmark
Figure 3 for MLPerf Inference Benchmark
Figure 4 for MLPerf Inference Benchmark
Viaarxiv icon