Alert button
Picture for Otmar Hilliges

Otmar Hilliges

Alert button

GraspXL: Generating Grasping Motions for Diverse Objects at Scale

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Hui Zhang, Sammy Christen, Zicong Fan, Otmar Hilliges, Jie Song

Viaarxiv icon

Benchmarks and Challenges in Pose Estimation for Egocentric Hand Interactions with Objects

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Zicong Fan, Takehiko Ohkawa, Linlin Yang, Nie Lin, Zhishan Zhou, Shihao Zhou, Jiajun Liang, Zhong Gao, Xuanyang Zhang, Xue Zhang, Fei Li, Liu Zheng, Feng Lu, Karim Abou Zeid, Bastian Leibe, Jeongwan On, Seungryul Baek, Aditya Prakash, Saurabh Gupta, Kun He, Yoichi Sato, Otmar Hilliges, Hyung Jin Chang, Angela Yao

Viaarxiv icon

RHOBIN Challenge: Reconstruction of Human Object Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2024
Xianghui Xie, Xi Wang, Nikos Athanasiou, Bharat Lal Bhatnagar, Chun-Hao P. Huang, Kaichun Mo, Hao Chen, Xia Jia, Zerui Zhang, Liangxian Cui, Xiao Lin, Bingqiao Qian, Jie Xiao, Wenfei Yang, Hyeongjin Nam, Daniel Sungho Jung, Kihoon Kim, Kyoung Mu Lee, Otmar Hilliges, Gerard Pons-Moll

Viaarxiv icon

HAAR: Text-Conditioned Generative Model of 3D Strand-based Human Hairstyles

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Vanessa Sklyarova, Egor Zakharov, Otmar Hilliges, Michael J. Black, Justus Thies

Viaarxiv icon

G-MEMP: Gaze-Enhanced Multimodal Ego-Motion Prediction in Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 13, 2023
M. Eren Akbiyik, Nedko Savov, Danda Pani Paudel, Nikola Popovic, Christian Vater, Otmar Hilliges, Luc Van Gool, Xi Wang

Viaarxiv icon

HOLD: Category-agnostic 3D Reconstruction of Interacting Hands and Objects from Video

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Zicong Fan, Maria Parelli, Maria Eleni Kadoglou, Muhammed Kocabas, Xu Chen, Michael J. Black, Otmar Hilliges

Figure 1 for HOLD: Category-agnostic 3D Reconstruction of Interacting Hands and Objects from Video
Figure 2 for HOLD: Category-agnostic 3D Reconstruction of Interacting Hands and Objects from Video
Figure 3 for HOLD: Category-agnostic 3D Reconstruction of Interacting Hands and Objects from Video
Figure 4 for HOLD: Category-agnostic 3D Reconstruction of Interacting Hands and Objects from Video
Viaarxiv icon

A Unified Approach for Text- and Image-guided 4D Scene Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Yufeng Zheng, Xueting Li, Koki Nagano, Sifei Liu, Karsten Kreis, Otmar Hilliges, Shalini De Mello

Viaarxiv icon

LALM: Long-Term Action Anticipation with Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 29, 2023
Sanghwan Kim, Daoji Huang, Yongqin Xian, Otmar Hilliges, Luc Van Gool, Xi Wang

Figure 1 for LALM: Long-Term Action Anticipation with Language Models
Figure 2 for LALM: Long-Term Action Anticipation with Language Models
Figure 3 for LALM: Long-Term Action Anticipation with Language Models
Figure 4 for LALM: Long-Term Action Anticipation with Language Models
Viaarxiv icon

SiTH: Single-view Textured Human Reconstruction with Image-Conditioned Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Hsuan-I Ho, Jie Song, Otmar Hilliges

Viaarxiv icon

SynH2R: Synthesizing Hand-Object Motions for Learning Human-to-Robot Handovers

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2023
Sammy Christen, Lan Feng, Wei Yang, Yu-Wei Chao, Otmar Hilliges, Jie Song

Viaarxiv icon