Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Nana Fan

The 2nd Anti-UAV Workshop & Challenge: Methods and Results


Aug 25, 2021
Jian Zhao, Gang Wang, Jianan Li, Lei Jin, Nana Fan, Min Wang, Xiaojuan Wang, Ting Yong, Yafeng Deng, Yandong Guo, Shiming Ge, Guodong Guo


  Access Paper or Ask Questions

TCDesc: Learning Topology Consistent Descriptors for Image Matching


Sep 13, 2020
Honghu Pan, Fanyang Meng, Nana Fan, Zhenyu He

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2006.03254 

  Access Paper or Ask Questions

LSOTB-TIR:A Large-Scale High-Diversity Thermal Infrared Object Tracking Benchmark


Aug 03, 2020
Qiao Liu, Xin Li, Zhenyu He, Chenglong Li, Jun Li, Zikun Zhou, Di Yuan, Jing Li, Kai Yang, Nana Fan, Feng Zheng

* accepted by ACM Mutlimedia Conference, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Driven Feature Models for Thermal Infrared Tracking


Nov 26, 2019
Qiao Liu, Xin Li, Zhenyu He, Nana Fan, Di Yuan, Wei Liu, Yonsheng Liang

* Thirty-Fourth AAAI Conference on Artifical Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Deep Multi-Level Similarity for Thermal Infrared Object Tracking


Jun 09, 2019
Qiao Liu, Xin Li, Zhenyu He, Nana Fan, Di Yuan, Hongpeng Wang

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Region-filtering Correlation Tracking


Mar 23, 2018
Nana Fan, Zhenyu He

* 16 pages, 6 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions