Alert button
Picture for Zhihang Zhong

Zhihang Zhong

Alert button

Clearer Frames, Anytime: Resolving Velocity Ambiguity in Video Frame Interpolation

Nov 14, 2023
Zhihang Zhong, Gurunandan Krishnan, Xiao Sun, Yu Qiao, Sizhuo Ma, Jian Wang

Viaarxiv icon

Fooling Polarization-based Vision using Locally Controllable Polarizing Projection

Mar 31, 2023
Zhuoxiao Li, Zhihang Zhong, Shohei Nobuhara, Ko Nishino, Yinqiang Zheng

Figure 1 for Fooling Polarization-based Vision using Locally Controllable Polarizing Projection
Figure 2 for Fooling Polarization-based Vision using Locally Controllable Polarizing Projection
Figure 3 for Fooling Polarization-based Vision using Locally Controllable Polarizing Projection
Figure 4 for Fooling Polarization-based Vision using Locally Controllable Polarizing Projection
Viaarxiv icon

Visibility Constrained Wide-band Illumination Spectrum Design for Seeing-in-the-Dark

Mar 21, 2023
Muyao Niu, Zhuoxiao Li, Zhihang Zhong, Yinqiang Zheng

Figure 1 for Visibility Constrained Wide-band Illumination Spectrum Design for Seeing-in-the-Dark
Figure 2 for Visibility Constrained Wide-band Illumination Spectrum Design for Seeing-in-the-Dark
Figure 3 for Visibility Constrained Wide-band Illumination Spectrum Design for Seeing-in-the-Dark
Figure 4 for Visibility Constrained Wide-band Illumination Spectrum Design for Seeing-in-the-Dark
Viaarxiv icon

ClipCrop: Conditioned Cropping Driven by Vision-Language Model

Nov 21, 2022
Zhihang Zhong, Mingxi Cheng, Zhirong Wu, Yuhui Yuan, Yinqiang Zheng, Ji Li, Han Hu, Stephen Lin, Yoichi Sato, Imari Sato

Figure 1 for ClipCrop: Conditioned Cropping Driven by Vision-Language Model
Figure 2 for ClipCrop: Conditioned Cropping Driven by Vision-Language Model
Figure 3 for ClipCrop: Conditioned Cropping Driven by Vision-Language Model
Figure 4 for ClipCrop: Conditioned Cropping Driven by Vision-Language Model
Viaarxiv icon

Blur Interpolation Transformer for Real-World Motion from Blur

Nov 21, 2022
Zhihang Zhong, Mingdeng Cao, Xiang Ji, Yinqiang Zheng, Imari Sato

Figure 1 for Blur Interpolation Transformer for Real-World Motion from Blur
Figure 2 for Blur Interpolation Transformer for Real-World Motion from Blur
Figure 3 for Blur Interpolation Transformer for Real-World Motion from Blur
Figure 4 for Blur Interpolation Transformer for Real-World Motion from Blur
Viaarxiv icon

Towards Real-World Video Deblurring by Exploring Blur Formation Process

Aug 28, 2022
Mingdeng Cao, Zhihang Zhong, Yanbo Fan, Jiahao Wang, Yong Zhang, Jue Wang, Yujiu Yang, Yinqiang Zheng

Figure 1 for Towards Real-World Video Deblurring by Exploring Blur Formation Process
Figure 2 for Towards Real-World Video Deblurring by Exploring Blur Formation Process
Figure 3 for Towards Real-World Video Deblurring by Exploring Blur Formation Process
Figure 4 for Towards Real-World Video Deblurring by Exploring Blur Formation Process
Viaarxiv icon

Efficient Video Deblurring Guided by Motion Magnitude

Jul 27, 2022
Yusheng Wang, Yunfan Lu, Ye Gao, Lin Wang, Zhihang Zhong, Yinqiang Zheng, Atsushi Yamashita

Figure 1 for Efficient Video Deblurring Guided by Motion Magnitude
Figure 2 for Efficient Video Deblurring Guided by Motion Magnitude
Figure 3 for Efficient Video Deblurring Guided by Motion Magnitude
Figure 4 for Efficient Video Deblurring Guided by Motion Magnitude
Viaarxiv icon

Animation from Blur: Multi-modal Blur Decomposition with Motion Guidance

Jul 20, 2022
Zhihang Zhong, Xiao Sun, Zhirong Wu, Yinqiang Zheng, Stephen Lin, Imari Sato

Figure 1 for Animation from Blur: Multi-modal Blur Decomposition with Motion Guidance
Figure 2 for Animation from Blur: Multi-modal Blur Decomposition with Motion Guidance
Figure 3 for Animation from Blur: Multi-modal Blur Decomposition with Motion Guidance
Figure 4 for Animation from Blur: Multi-modal Blur Decomposition with Motion Guidance
Viaarxiv icon

Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction

Apr 29, 2022
Mingdeng Cao, Zhihang Zhong, Jiahao Wang, Yinqiang Zheng, Yujiu Yang

Figure 1 for Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction
Figure 2 for Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction
Figure 3 for Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction
Figure 4 for Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction
Viaarxiv icon

Bringing Rolling Shutter Images Alive with Dual Reversed Distortion

Mar 15, 2022
Zhihang Zhong, Mingdeng Cao, Xiao Sun, Zhirong Wu, Zhongyi Zhou, Yinqiang Zheng, Stephen Lin, Imari Sato

Figure 1 for Bringing Rolling Shutter Images Alive with Dual Reversed Distortion
Figure 2 for Bringing Rolling Shutter Images Alive with Dual Reversed Distortion
Figure 3 for Bringing Rolling Shutter Images Alive with Dual Reversed Distortion
Figure 4 for Bringing Rolling Shutter Images Alive with Dual Reversed Distortion
Viaarxiv icon