Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Loss Attitude Aware Energy Management for Signal Detection


Jan 18, 2023
Baocheng Geng, Chen Quan, Tianyun Zhang, Makan Fardad, Pramod K. Varshney

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Compact Multi-level Sparse Neural Networks with Input Independent Dynamic Rerouting


Dec 21, 2021
Minghai Qin, Tianyun Zhang, Fei Sun, Yen-Kuang Chen, Makan Fardad, Yanzhi Wang, Yuan Xie

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Unified DNN Weight Compression Framework Using Reweighted Optimization Methods


Apr 12, 2020
Tianyun Zhang, Xiaolong Ma, Zheng Zhan, Shanglin Zhou, Minghai Qin, Fei Sun, Yen-Kuang Chen, Caiwen Ding, Makan Fardad, Yanzhi Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Beyond Adversarial Training: Min-Max Optimization in Adversarial Attack and Defense


Jun 09, 2019
Jingkang Wang, Tianyun Zhang, Sijia Liu, Pin-Yu Chen, Jiacen Xu, Makan Fardad, Bo Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Progressive DNN Compression: A Key to Achieve Ultra-High Weight Pruning and Quantization Rates using ADMM


Mar 30, 2019
Shaokai Ye, Xiaoyu Feng, Tianyun Zhang, Xiaolong Ma, Sheng Lin, Zhengang Li, Kaidi Xu, Wujie Wen, Sijia Liu, Jian Tang, Makan Fardad, Xue Lin, Yongpan Liu, Yanzhi Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Progressive Weight Pruning of Deep Neural Networks using ADMM


Nov 04, 2018
Shaokai Ye, Tianyun Zhang, Kaiqi Zhang, Jiayu Li, Kaidi Xu, Yunfei Yang, Fuxun Yu, Jian Tang, Makan Fardad, Sijia Liu, Xiang Chen, Xue Lin, Yanzhi Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ADAM-ADMM: A Unified, Systematic Framework of Structured Weight Pruning for DNNs


Jul 29, 2018
Tianyun Zhang, Kaiqi Zhang, Shaokai Ye, Jiayu Li, Jian Tang, Wujie Wen, Xue Lin, Makan Fardad, Yanzhi Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Systematic DNN Weight Pruning Framework using Alternating Direction Method of Multipliers


Jul 25, 2018
Tianyun Zhang, Shaokai Ye, Kaiqi Zhang, Jian Tang, Wujie Wen, Makan Fardad, Yanzhi Wang

Add code

* ECCV 2018, pp 191-207 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Systematic Weight Pruning of DNNs using Alternating Direction Method of Multipliers


Apr 22, 2018
Tianyun Zhang, Shaokai Ye, Yipeng Zhang, Yanzhi Wang, Makan Fardad

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Memristor-Based Optimization Framework for AI Applications


Oct 18, 2017
Sijia Liu, Yanzhi Wang, Makan Fardad, Pramod K. Varshney

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>