Alert button
Picture for Linhui Dai

Linhui Dai

Alert button

A Gated Cross-domain Collaborative Network for Underwater Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 25, 2023
Linhui Dai, Hong Liu, Pinhao Song, Mengyuan Liu

Figure 1 for A Gated Cross-domain Collaborative Network for Underwater Object Detection
Figure 2 for A Gated Cross-domain Collaborative Network for Underwater Object Detection
Figure 3 for A Gated Cross-domain Collaborative Network for Underwater Object Detection
Figure 4 for A Gated Cross-domain Collaborative Network for Underwater Object Detection
Viaarxiv icon

Edge-guided Representation Learning for Underwater Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2023
Linhui Dai, Hong Liu, Pinhao Song, Hao Tang, Runwei Ding, Shengquan Li

Figure 1 for Edge-guided Representation Learning for Underwater Object Detection
Figure 2 for Edge-guided Representation Learning for Underwater Object Detection
Figure 3 for Edge-guided Representation Learning for Underwater Object Detection
Figure 4 for Edge-guided Representation Learning for Underwater Object Detection
Viaarxiv icon

Boosting R-CNN: Reweighting R-CNN Samples by RPN's Error for Underwater Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 28, 2022
Pinhao Song, Hong Liu, Linhui Dai, Tao Wang, Zhan Chen

Figure 1 for Boosting R-CNN: Reweighting R-CNN Samples by RPN's Error for Underwater Object Detection
Figure 2 for Boosting R-CNN: Reweighting R-CNN Samples by RPN's Error for Underwater Object Detection
Figure 3 for Boosting R-CNN: Reweighting R-CNN Samples by RPN's Error for Underwater Object Detection
Figure 4 for Boosting R-CNN: Reweighting R-CNN Samples by RPN's Error for Underwater Object Detection
Viaarxiv icon

AO2-DETR: Arbitrary-Oriented Object Detection Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2022
Linhui Dai, Hong Liu, Hao Tang, Zhiwei Wu, Pinhao Song

Figure 1 for AO2-DETR: Arbitrary-Oriented Object Detection Transformer
Figure 2 for AO2-DETR: Arbitrary-Oriented Object Detection Transformer
Figure 3 for AO2-DETR: Arbitrary-Oriented Object Detection Transformer
Figure 4 for AO2-DETR: Arbitrary-Oriented Object Detection Transformer
Viaarxiv icon

Achieving Domain Generalization in Underwater Object Detection by Image Stylization and Domain Mixup

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2021
Pinhao Song, Linhui Dai, Peipei Yuan, Hong Liu, Runwei Ding

Figure 1 for Achieving Domain Generalization in Underwater Object Detection by Image Stylization and Domain Mixup
Figure 2 for Achieving Domain Generalization in Underwater Object Detection by Image Stylization and Domain Mixup
Figure 3 for Achieving Domain Generalization in Underwater Object Detection by Image Stylization and Domain Mixup
Figure 4 for Achieving Domain Generalization in Underwater Object Detection by Image Stylization and Domain Mixup
Viaarxiv icon

Towards a Unified Approach to Single Image Deraining and Dehazing

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2021
Xiaohong Liu, Yongrui Ma, Zhihao Shi, Linhui Dai, Jun Chen

Figure 1 for Towards a Unified Approach to Single Image Deraining and Dehazing
Figure 2 for Towards a Unified Approach to Single Image Deraining and Dehazing
Figure 3 for Towards a Unified Approach to Single Image Deraining and Dehazing
Figure 4 for Towards a Unified Approach to Single Image Deraining and Dehazing
Viaarxiv icon

Learning for Unconstrained Space-Time Video Super-Resolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2021
Zhihao Shi, Chengqi Li, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Jun Chen, Timothy N. Davidson

Figure 1 for Learning for Unconstrained Space-Time Video Super-Resolution
Figure 2 for Learning for Unconstrained Space-Time Video Super-Resolution
Figure 3 for Learning for Unconstrained Space-Time Video Super-Resolution
Figure 4 for Learning for Unconstrained Space-Time Video Super-Resolution
Viaarxiv icon

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

Figure 1 for AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline
Figure 2 for AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline
Figure 3 for AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline
Figure 4 for AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline
Viaarxiv icon

AWNet: Attentive Wavelet Network for Image ISP

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 13, 2020
Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen

Figure 1 for AWNet: Attentive Wavelet Network for Image ISP
Figure 2 for AWNet: Attentive Wavelet Network for Image ISP
Figure 3 for AWNet: Attentive Wavelet Network for Image ISP
Figure 4 for AWNet: Attentive Wavelet Network for Image ISP
Viaarxiv icon

Video Interpolation via Generalized Deformable Convolution

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 24, 2020
Zhihao Shi, Xiaohong Liu, Kangdi Shi, Linhui Dai, Jun Chen

Figure 1 for Video Interpolation via Generalized Deformable Convolution
Figure 2 for Video Interpolation via Generalized Deformable Convolution
Figure 3 for Video Interpolation via Generalized Deformable Convolution
Figure 4 for Video Interpolation via Generalized Deformable Convolution
Viaarxiv icon