Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Towards Training Probabilistic Topic Models on Neuromorphic Multi-chip Systems


Apr 10, 2018
Zihao Xiao, Jianfei Chen, Jun Zhu

* Accepted by AAAI-18, oral 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Graphical Generative Adversarial Networks


Apr 10, 2018
Chongxuan Li, Max Welling, Jun Zhu, Bo Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adversarial Attacks and Defences Competition


Mar 31, 2018
Alexey Kurakin, Ian Goodfellow, Samy Bengio, Yinpeng Dong, Fangzhou Liao, Ming Liang, Tianyu Pang, Jun Zhu, Xiaolin Hu, Cihang Xie, Jianyu Wang, Zhishuai Zhang, Zhou Ren, Alan Yuille, Sangxia Huang, Yao Zhao, Yuzhe Zhao, Zhonglin Han, Junjiajia Long, Yerkebulan Berdibekov, Takuya Akiba, Seiya Tokui, Motoki Abe

* 36 pages, 10 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Smooth Neighbors on Teacher Graphs for Semi-supervised Learning


Mar 28, 2018
Yucen Luo, Jun Zhu, Mengxi Li, Yong Ren, Bo Zhang

* Accept as Spotlight in Computer Vision and Pattern Recognition 2018 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Boosting Adversarial Attacks with Momentum


Mar 22, 2018
Yinpeng Dong, Fangzhou Liao, Tianyu Pang, Hang Su, Jun Zhu, Xiaolin Hu, Jianguo Li

* CVPR 2018 Spotlight 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Sparse Adversarial Perturbations for Videos


Mar 07, 2018
Xingxing Wei, Jun Zhu, Hang Su


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Stochastic Training of Graph Convolutional Networks with Variance Reduction


Mar 01, 2018
Jianfei Chen, Jun Zhu, Le Song


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards Robust Detection of Adversarial Examples


Feb 26, 2018
Tianyu Pang, Chao Du, Yinpeng Dong, Jun Zhu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Kernel Implicit Variational Inference


Feb 23, 2018
Jiaxin Shi, Shengyang Sun, Jun Zhu

* Published as a conference paper at ICLR 2018 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Understanding Human Behaviors in Crowds by Imitating the Decision-Making Process


Jan 25, 2018
Haosheng Zou, Hang Su, Shihong Song, Jun Zhu

* accepted to AAAI-18 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
<<
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
>>