Alert button
Picture for Jonas Schult

Jonas Schult

Alert button

OpenSUN3D: 1st Workshop Challenge on Open-Vocabulary 3D Scene Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Francis Engelmann, Ayca Takmaz, Jonas Schult, Elisabetta Fedele, Johanna Wald, Songyou Peng, Xi Wang, Or Litany, Siyu Tang, Federico Tombari, Marc Pollefeys, Leonidas Guibas, Hongbo Tian, Chunjie Wang, Xiaosheng Yan, Bingwen Wang, Xuanyang Zhang, Xiao Liu, Phuc Nguyen, Khoi Nguyen, Anh Tran, Cuong Pham, Zhening Huang, Xiaoyang Wu, Xi Chen, Hengshuang Zhao, Lei Zhu, Joan Lasenby

Viaarxiv icon

ControlRoom3D: Room Generation using Semantic Proxy Rooms

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 08, 2023
Jonas Schult, Sam Tsai, Lukas Höllein, Bichen Wu, Jialiang Wang, Chih-Yao Ma, Kunpeng Li, Xiaofang Wang, Felix Wimbauer, Zijian He, Peizhao Zhang, Bastian Leibe, Peter Vajda, Ji Hou

Viaarxiv icon

MASK4D: Mask Transformer for 4D Panoptic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 28, 2023
Kadir Yilmaz, Jonas Schult, Alexey Nekrasov, Bastian Leibe

Figure 1 for MASK4D: Mask Transformer for 4D Panoptic Segmentation
Figure 2 for MASK4D: Mask Transformer for 4D Panoptic Segmentation
Figure 3 for MASK4D: Mask Transformer for 4D Panoptic Segmentation
Figure 4 for MASK4D: Mask Transformer for 4D Panoptic Segmentation
Viaarxiv icon

AGILE3D: Attention Guided Interactive Multi-object 3D Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2023
Yuanwen Yue, Sabarinath Mahadevan, Jonas Schult, Francis Engelmann, Bastian Leibe, Konrad Schindler, Theodora Kontogianni

Figure 1 for AGILE3D: Attention Guided Interactive Multi-object 3D Segmentation
Figure 2 for AGILE3D: Attention Guided Interactive Multi-object 3D Segmentation
Figure 3 for AGILE3D: Attention Guided Interactive Multi-object 3D Segmentation
Figure 4 for AGILE3D: Attention Guided Interactive Multi-object 3D Segmentation
Viaarxiv icon

Point2Vec for Self-Supervised Representation Learning on Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2023
Karim Abou Zeid, Jonas Schult, Alexander Hermans, Bastian Leibe

Figure 1 for Point2Vec for Self-Supervised Representation Learning on Point Clouds
Figure 2 for Point2Vec for Self-Supervised Representation Learning on Point Clouds
Figure 3 for Point2Vec for Self-Supervised Representation Learning on Point Clouds
Figure 4 for Point2Vec for Self-Supervised Representation Learning on Point Clouds
Viaarxiv icon

3D Segmentation of Humans in Point Clouds with Synthetic Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 09, 2022
Ayça Takmaz, Jonas Schult, Irem Kaftan, Mertcan Akçay, Bastian Leibe, Robert Sumner, Francis Engelmann, Siyu Tang

Figure 1 for 3D Segmentation of Humans in Point Clouds with Synthetic Data
Figure 2 for 3D Segmentation of Humans in Point Clouds with Synthetic Data
Figure 3 for 3D Segmentation of Humans in Point Clouds with Synthetic Data
Figure 4 for 3D Segmentation of Humans in Point Clouds with Synthetic Data
Viaarxiv icon

Mask3D for 3D Semantic Instance Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 06, 2022
Jonas Schult, Francis Engelmann, Alexander Hermans, Or Litany, Siyu Tang, Bastian Leibe

Figure 1 for Mask3D for 3D Semantic Instance Segmentation
Figure 2 for Mask3D for 3D Semantic Instance Segmentation
Figure 3 for Mask3D for 3D Semantic Instance Segmentation
Figure 4 for Mask3D for 3D Semantic Instance Segmentation
Viaarxiv icon

Mix3D: Out-of-Context Data Augmentation for 3D Scenes

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2021
Alexey Nekrasov, Jonas Schult, Or Litany, Bastian Leibe, Francis Engelmann

Figure 1 for Mix3D: Out-of-Context Data Augmentation for 3D Scenes
Figure 2 for Mix3D: Out-of-Context Data Augmentation for 3D Scenes
Figure 3 for Mix3D: Out-of-Context Data Augmentation for 3D Scenes
Figure 4 for Mix3D: Out-of-Context Data Augmentation for 3D Scenes
Viaarxiv icon

DualConvMesh-Net: Joint Geodesic and Euclidean Convolutions on 3D Meshes

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2020
Jonas Schult, Francis Engelmann, Theodora Kontogianni, Bastian Leibe

Figure 1 for DualConvMesh-Net: Joint Geodesic and Euclidean Convolutions on 3D Meshes
Figure 2 for DualConvMesh-Net: Joint Geodesic and Euclidean Convolutions on 3D Meshes
Figure 3 for DualConvMesh-Net: Joint Geodesic and Euclidean Convolutions on 3D Meshes
Figure 4 for DualConvMesh-Net: Joint Geodesic and Euclidean Convolutions on 3D Meshes
Viaarxiv icon