Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiyang Qi

You Only Look at One Sequence: Rethinking Transformer in Vision through Object Detection


Jun 21, 2021
Yuxin Fang, Bencheng Liao, Xinggang Wang, Jiemin Fang, Jiyang Qi, Rui Wu, Jianwei Niu, Wenyu Liu

* 18 pages, 7 tables, 5 figures. Add Appendix & some missing references 

  Access Paper or Ask Questions

Occluded Video Instance Segmentation


Feb 08, 2021
Jiyang Qi, Yan Gao, Yao Hu, Xinggang Wang, Xiaoyu Liu, Xiang Bai, Serge Belongie, Alan Yuille, Philip H. S. Torr, Song Bai

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Granularity Modularized Network for Abstract Visual Reasoning


Jul 10, 2020
Xiangru Tang, Haoyuan Wang, Xiang Pan, Jiyang Qi


  Access Paper or Ask Questions