Alert button
Picture for Jinhui Zhu

Jinhui Zhu

Alert button

Sharing, Teaching and Aligning: Knowledgeable Transfer Learning for Cross-Lingual Machine Reading Comprehension

Nov 12, 2023
Tingfeng Cao, Chengyu Wang, Chuanqi Tan, Jun Huang, Jinhui Zhu

Figure 1 for Sharing, Teaching and Aligning: Knowledgeable Transfer Learning for Cross-Lingual Machine Reading Comprehension
Figure 2 for Sharing, Teaching and Aligning: Knowledgeable Transfer Learning for Cross-Lingual Machine Reading Comprehension
Figure 3 for Sharing, Teaching and Aligning: Knowledgeable Transfer Learning for Cross-Lingual Machine Reading Comprehension
Figure 4 for Sharing, Teaching and Aligning: Knowledgeable Transfer Learning for Cross-Lingual Machine Reading Comprehension
Viaarxiv icon

BeautifulPrompt: Towards Automatic Prompt Engineering for Text-to-Image Synthesis

Nov 12, 2023
Tingfeng Cao, Chengyu Wang, Bingyan Liu, Ziheng Wu, Jinhui Zhu, Jun Huang

Viaarxiv icon

Learning Large-scale Network Embedding from Representative Subgraph

Dec 02, 2021
Junsheng Kong, Weizhao Li, Ben Liao, Jiezhong Qiu, Chang-Yu, Hsieh, Yi Cai, Jinhui Zhu, Shengyu Zhang

Figure 1 for Learning Large-scale Network Embedding from Representative Subgraph
Figure 2 for Learning Large-scale Network Embedding from Representative Subgraph
Figure 3 for Learning Large-scale Network Embedding from Representative Subgraph
Figure 4 for Learning Large-scale Network Embedding from Representative Subgraph
Viaarxiv icon

Discrimination-aware Network Pruning for Deep Model Compression

Jan 04, 2020
Jing Liu, Bohan Zhuang, Zhuangwei Zhuang, Yong Guo, Junzhou Huang, Jinhui Zhu, Mingkui Tan

Figure 1 for Discrimination-aware Network Pruning for Deep Model Compression
Figure 2 for Discrimination-aware Network Pruning for Deep Model Compression
Figure 3 for Discrimination-aware Network Pruning for Deep Model Compression
Figure 4 for Discrimination-aware Network Pruning for Deep Model Compression
Viaarxiv icon

Discrimination-aware Channel Pruning for Deep Neural Networks

Oct 30, 2018
Zhuangwei Zhuang, Mingkui Tan, Bohan Zhuang, Jing Liu, Yong Guo, Qingyao Wu, Junzhou Huang, Jinhui Zhu

Figure 1 for Discrimination-aware Channel Pruning for Deep Neural Networks
Figure 2 for Discrimination-aware Channel Pruning for Deep Neural Networks
Figure 3 for Discrimination-aware Channel Pruning for Deep Neural Networks
Figure 4 for Discrimination-aware Channel Pruning for Deep Neural Networks
Viaarxiv icon