Alert button
Picture for Jincai Lai

Jincai Lai

Alert button

QA4PRF: A Question Answering based Framework for Pseudo Relevance Feedback

Nov 16, 2021
Handong Ma, Jiawei Hou, Chenxu Zhu, Weinan Zhang, Ruiming Tang, Jincai Lai, Jieming Zhu, Xiuqiang He, Yong Yu

Figure 1 for QA4PRF: A Question Answering based Framework for Pseudo Relevance Feedback
Figure 2 for QA4PRF: A Question Answering based Framework for Pseudo Relevance Feedback
Figure 3 for QA4PRF: A Question Answering based Framework for Pseudo Relevance Feedback
Figure 4 for QA4PRF: A Question Answering based Framework for Pseudo Relevance Feedback
Viaarxiv icon

AIM: Automatic Interaction Machine for Click-Through Rate Prediction

Nov 05, 2021
Chenxu Zhu, Bo Chen, Weinan Zhang, Jincai Lai, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Zhenguo Li, Yong Yu

Figure 1 for AIM: Automatic Interaction Machine for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for AIM: Automatic Interaction Machine for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for AIM: Automatic Interaction Machine for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for AIM: Automatic Interaction Machine for Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon

Ensembled CTR Prediction via Knowledge Distillation

Nov 08, 2020
Jieming Zhu, Jinyang Liu, Weiqi Li, Jincai Lai, Xiuqiang He, Liang Chen, Zibin Zheng

Figure 1 for Ensembled CTR Prediction via Knowledge Distillation
Figure 2 for Ensembled CTR Prediction via Knowledge Distillation
Figure 3 for Ensembled CTR Prediction via Knowledge Distillation
Figure 4 for Ensembled CTR Prediction via Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

AutoFIS: Automatic Feature Interaction Selection in Factorization Models for Click-Through Rate Prediction

Mar 26, 2020
Bin Liu, Chenxu Zhu, Guilin Li, Weinan Zhang, Jincai Lai, Ruiming Tang, Xiuqiang He, Zhenguo Li, Yong Yu

Figure 1 for AutoFIS: Automatic Feature Interaction Selection in Factorization Models for Click-Through Rate Prediction
Figure 2 for AutoFIS: Automatic Feature Interaction Selection in Factorization Models for Click-Through Rate Prediction
Figure 3 for AutoFIS: Automatic Feature Interaction Selection in Factorization Models for Click-Through Rate Prediction
Figure 4 for AutoFIS: Automatic Feature Interaction Selection in Factorization Models for Click-Through Rate Prediction
Viaarxiv icon