Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianlong Chang

Differentiable Convolution Search for Point Cloud Processing


Aug 29, 2021
Xing Nie, Yongcheng Liu, Shaohong Chen, Jianlong Chang, Chunlei Huo, Gaofeng Meng, Qi Tian, Weiming Hu, Chunhong Pan


  Access Paper or Ask Questions

What Is Considered Complete for Visual Recognition?


May 28, 2021
Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Longhui Wei, Jianlong Chang, Qi Tian

* 13 pages, 5 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Camera-Space Hand Mesh Recovery via Semantic Aggregation and Adaptive 2D-1D Registration


Mar 31, 2021
Xingyu Chen, Yufeng Liu, Chongyang Ma, Jianlong Chang, Huayan Wang, Tian Chen, Xiaoyan Guo, Pengfei Wan, Wen Zheng

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Can Semantic Labels Assist Self-Supervised Visual Representation Learning?


Nov 17, 2020
Longhui Wei, Lingxi Xie, Jianzhong He, Jianlong Chang, Xiaopeng Zhang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Weight-Sharing Neural Architecture Search: A Battle to Shrink the Optimization Gap


Aug 05, 2020
Lingxi Xie, Xin Chen, Kaifeng Bi, Longhui Wei, Yuhui Xu, Zhengsu Chen, Lanfei Wang, An Xiao, Jianlong Chang, Xiaopeng Zhang, Qi Tian

* 24 pages, 3 figures, 2 tables, meta data updated 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modality Paired-Images Generation for RGB-Infrared Person Re-Identification


Feb 18, 2020
Guan-An Wang, Tianzhu Zhang. Yang Yang, Jian Cheng, Jianlong Chang, Xu Liang, Zengguang Hou

* accepted by AAAI'20 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Architecture Search with Ensemble Gumbel-Softmax


May 06, 2019
Jianlong Chang, Xinbang Zhang, Yiwen Guo, Gaofeng Meng, Shiming Xiang, Chunhong Pan


  Access Paper or Ask Questions

Deep Discriminative Clustering Analysis


May 05, 2019
Jianlong Chang, Yiwen Guo, Lingfeng Wang, Gaofeng Meng, Shiming Xiang, Chunhong Pan


  Access Paper or Ask Questions