Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Efficient automatic segmentation for multi-level pulmonary arteries: The PARSE challenge


Apr 07, 2023
Gongning Luo, Kuanquan Wang, Jun Liu, Shuo Li, Xinjie Liang, Xiangyu Li, Shaowei Gan, Wei Wang, Suyu Dong, Wenyi Wang, Pengxin Yu, Enyou Liu, Hongrong Wei, Na Wang, Jia Guo, Huiqi Li, Zhao Zhang, Ziwei Zhao, Na Gao, Nan An, Ashkan Pakzad, Bojidar Rangelov, Jiaqi Dou, Song Tian, Zeyu Liu, Yi Wang, Ampatishan Sivalingam, Kumaradevan Punithakumar, Zhaowen Qiu, Xin Gao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges


Feb 16, 2022
Junde Wu, Huihui Fang, Fei Li, Huazhu Fu, Fengbin Lin, Jiongcheng Li, Lexing Huang, Qinji Yu, Sifan Song, Xingxing Xu, Yanyu Xu, Wensai Wang, Lingxiao Wang, Shuai Lu, Huiqi Li, Shihua Huang, Zhichao Lu, Chubin Ou, Xifei Wei, Bingyuan Liu, Riadh Kobbi, Xiaoying Tang, Li Lin, Qiang Zhou, Qiang Hu, Hrvoje Bogunovic, José Ignacio Orlando, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Calcaneus Radiograph Analysis System: Rotation-Invariant Landmark Detection, Calcaneal Angle Measurement and Fracture Identification


Feb 05, 2020
Jia Guo, Wei Wang, Huanxin Yan, Junxian Chen, Hailin Xu, Huiqi Li

Add code

* 17 pages,10 figures. Has been submitted to Artifical Intelligence in Medicine. Under Review 

   Access Paper or Ask Questions

Calcaneus Radiograph Analysis System: Rotation-Invariant Landmark Detection, Calcaneal Angles Measurement and Fracture Identification


Dec 18, 2019
Jia Guo, Wei Wang, Huanxin Yan, Junxian Chen, Hailin Xu, Huiqi Li

Add code

* 16 pages,10 figures, to be submitted to journal 

   Access Paper or Ask Questions

Calcaneus Radiograph Analysis System: Calcaneal Angles Measurement and Fracture Identification


Dec 10, 2019
Jia Guo, Shumeng Wang, Junxian Chen, Huiqi Li

Add code

* 17 pages,10 figures, to be submitted to journal 

   Access Paper or Ask Questions

Efficient Novelty-Driven Neural Architecture Search


Jul 22, 2019
Miao Zhang, Huiqi Li, Shirui Pan, Taoping Liu, Steven Su

Add code

* 10 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

High Dimensional Bayesian Optimization via Supervised Dimension Reduction


Jul 21, 2019
Miao Zhang, Huiqi Li, Steven Su

Add code

* 7 pages, 3 figures, IJCAI 2019 accepted paper 

   Access Paper or Ask Questions

Hierarchical method for cataract grading based on retinal images using improved Haar wavelet


Apr 02, 2019
Lvchen Cao, Huiqi Li, Yanjun Zhang, Liang Xu, Li Zhang

Add code

* Under Review by Information Fusion (Elsevier) 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-level CNN for lung nodule classification with Gaussian Process assisted hyperparameter optimization


Jan 02, 2019
Miao Zhang, Huiqi Li, Juan Lyu, Sai Ho Ling, Steven Su

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Synthesizing Filamentary Structured Images with GANs


Jun 07, 2017
He Zhao, Huiqi Li, Li Cheng

Add code


   Access Paper or Ask Questions