Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
1st Place Solutions of Waymo Open Dataset Challenge 2020 -- 2D Object Detection Track

Aug 04, 2020
Zehao Huang, Zehui Chen, Qiaofei Li, Hongkai Zhang, Naiyan Wang


  Access Paper or Ask Questions

Appearance-Preserving 3D Convolution for Video-based Person Re-identification

Jul 27, 2020
Xinqian Gu, Hong Chang, Bingpeng Ma, Hongkai Zhang, Xilin Chen

* Accepted by ECCV2020 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic R-CNN: Towards High Quality Object Detection via Dynamic Training

Apr 13, 2020
Hongkai Zhang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Naiyan Wang, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Cascade RetinaNet: Maintaining Consistency for Single-Stage Object Detection

Jul 16, 2019
Hongkai Zhang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen

* BMVC 2019 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results

Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions