Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hong Chang

Feature Completion for Occluded Person Re-Identification


Jun 24, 2021
Ruibing Hou, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xinqian Gu, Shiguang Shan, Xilin Chen

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2021 
* 18 pages, 17 figures. The paper is accepted by TPAMI, and the code is available at https://github.com/blue-blue272/OccludedReID-RFCnet 

  Access Paper or Ask Questions

BiCnet-TKS: Learning Efficient Spatial-Temporal Representation for Video Person Re-Identification


Apr 30, 2021
Ruibing Hou, Hong Chang, Bingpeng Ma, Rui Huang, Shiguang Shan

* Accepted by IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2021) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Continuity-Discrimination Convolutional Neural Network for Visual Object Tracking


Apr 18, 2021
Shen Li, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* Accepted to ICME2018 

  Access Paper or Ask Questions

IAUnet: Global Context-Aware Feature Learning for Person Re-Identification


Sep 02, 2020
Ruibing Hou, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xinqian Gu, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 14 pages, 9 figures. Accepted by IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS) 

  Access Paper or Ask Questions

Appearance-Preserving 3D Convolution for Video-based Person Re-identification


Jul 27, 2020
Xinqian Gu, Hong Chang, Bingpeng Ma, Hongkai Zhang, Xilin Chen

* Accepted by ECCV2020 (Oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Complementary Learning for Video Person Re-Identification


Jul 18, 2020
Ruibing Hou, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 17 pages, 6 figures, accepted by ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic R-CNN: Towards High Quality Object Detection via Dynamic Training


Apr 13, 2020
Hongkai Zhang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Naiyan Wang, Xilin Chen


  Access Paper or Ask Questions

Cross Attention Network for Few-shot Classification


Oct 17, 2019
Ruibing Hou, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 12 pages, 4 figures. NeurIPS 2019 (Accepted) 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Knowledge Propagation for Image-to-Video Person Re-identification


Aug 11, 2019
Xinqian Gu, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Interaction-and-Aggregation Network for Person Re-identification


Jul 19, 2019
Ruibing Hou, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xinqian Gu, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 10 pages, 8 figures, accepted by CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

VRSTC: Occlusion-Free Video Person Re-Identification


Jul 19, 2019
Ruibing Hou, Bingpeng Ma, Hong Chang, Xinqian Gu, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 10 pages, 6 figures, 5 tables. Accepted by CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Cascade RetinaNet: Maintaining Consistency for Single-Stage Object Detection


Jul 16, 2019
Hongkai Zhang, Hong Chang, Bingpeng Ma, Shiguang Shan, Xilin Chen

* BMVC 2019 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

Super-Resolution with Deep Adaptive Image Resampling


Dec 18, 2017
Xu Jia, Hong Chang, Tinne Tuytelaars


  Access Paper or Ask Questions

Deeply Coupled Auto-encoder Networks for Cross-view Classification


Feb 10, 2014
Wen Wang, Zhen Cui, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen

* 11 pages, 3 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions