Alert button
Picture for Gang Xiao

Gang Xiao

Alert button

Point Contrastive Prediction with Semantic Clustering for Self-Supervised Learning on Point Cloud Videos

Aug 18, 2023
Xiaoxiao Sheng, Zhiqiang Shen, Gang Xiao, Longguang Wang, Yulan Guo, Hehe Fan

Figure 1 for Point Contrastive Prediction with Semantic Clustering for Self-Supervised Learning on Point Cloud Videos
Figure 2 for Point Contrastive Prediction with Semantic Clustering for Self-Supervised Learning on Point Cloud Videos
Figure 3 for Point Contrastive Prediction with Semantic Clustering for Self-Supervised Learning on Point Cloud Videos
Figure 4 for Point Contrastive Prediction with Semantic Clustering for Self-Supervised Learning on Point Cloud Videos
Viaarxiv icon

Exploring the Physical World Adversarial Robustness of Vehicle Detection

Aug 07, 2023
Wei Jiang, Tianyuan Zhang, Shuangcheng Liu, Weiyu Ji, Zichao Zhang, Gang Xiao

Figure 1 for Exploring the Physical World Adversarial Robustness of Vehicle Detection
Figure 2 for Exploring the Physical World Adversarial Robustness of Vehicle Detection
Figure 3 for Exploring the Physical World Adversarial Robustness of Vehicle Detection
Figure 4 for Exploring the Physical World Adversarial Robustness of Vehicle Detection
Viaarxiv icon

Contrastive Predictive Autoencoders for Dynamic Point Cloud Self-Supervised Learning

May 22, 2023
Xiaoxiao Sheng, Zhiqiang Shen, Gang Xiao

Figure 1 for Contrastive Predictive Autoencoders for Dynamic Point Cloud Self-Supervised Learning
Figure 2 for Contrastive Predictive Autoencoders for Dynamic Point Cloud Self-Supervised Learning
Figure 3 for Contrastive Predictive Autoencoders for Dynamic Point Cloud Self-Supervised Learning
Figure 4 for Contrastive Predictive Autoencoders for Dynamic Point Cloud Self-Supervised Learning
Viaarxiv icon

A Survey of Knowledge Enhanced Pre-trained Models

Oct 01, 2021
Jian Yang, Gang Xiao, Yulong Shen, Wei Jiang, Xinyu Hu, Ying Zhang, Jinghui Peng

Figure 1 for A Survey of Knowledge Enhanced Pre-trained Models
Figure 2 for A Survey of Knowledge Enhanced Pre-trained Models
Figure 3 for A Survey of Knowledge Enhanced Pre-trained Models
Figure 4 for A Survey of Knowledge Enhanced Pre-trained Models
Viaarxiv icon

NAS-TC: Neural Architecture Search on Temporal Convolutions for Complex Action Recognition

Mar 17, 2021
Pengzhen Ren, Gang Xiao, Xiaojun Chang, Yun Xiao, Zhihui Li, Xiaojiang Chen

Figure 1 for NAS-TC: Neural Architecture Search on Temporal Convolutions for Complex Action Recognition
Figure 2 for NAS-TC: Neural Architecture Search on Temporal Convolutions for Complex Action Recognition
Figure 3 for NAS-TC: Neural Architecture Search on Temporal Convolutions for Complex Action Recognition
Figure 4 for NAS-TC: Neural Architecture Search on Temporal Convolutions for Complex Action Recognition
Viaarxiv icon

A Comprehensive Evaluation Framework for Deep Model Robustness

Jan 24, 2021
Aishan Liu, Xianglong Liu, Jun Guo, Jiakai Wang, Yuqing Ma, Ze Zhao, Xinghai Gao, Gang Xiao

Figure 1 for A Comprehensive Evaluation Framework for Deep Model Robustness
Figure 2 for A Comprehensive Evaluation Framework for Deep Model Robustness
Figure 3 for A Comprehensive Evaluation Framework for Deep Model Robustness
Figure 4 for A Comprehensive Evaluation Framework for Deep Model Robustness
Viaarxiv icon

Robust Facial Landmark Detection by Cross-order Cross-semantic Deep Network

Nov 16, 2020
Jun Wan, Zhihui Lai, Linlin Shen, Jie Zhou, Can Gao, Gang Xiao, Xianxu Hou

Figure 1 for Robust Facial Landmark Detection by Cross-order Cross-semantic Deep Network
Figure 2 for Robust Facial Landmark Detection by Cross-order Cross-semantic Deep Network
Figure 3 for Robust Facial Landmark Detection by Cross-order Cross-semantic Deep Network
Figure 4 for Robust Facial Landmark Detection by Cross-order Cross-semantic Deep Network
Viaarxiv icon

VIFB: A Visible and Infrared Image Fusion Benchmark

Feb 09, 2020
Xingchen Zhang, Ping Ye, Gang Xiao

Figure 1 for VIFB: A Visible and Infrared Image Fusion Benchmark
Figure 2 for VIFB: A Visible and Infrared Image Fusion Benchmark
Figure 3 for VIFB: A Visible and Infrared Image Fusion Benchmark
Figure 4 for VIFB: A Visible and Infrared Image Fusion Benchmark
Viaarxiv icon