Alert button
Picture for Deyi Tuo

Deyi Tuo

Alert button

Towards Improving the Expressiveness of Singing Voice Synthesis with BERT Derived Semantic Information

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Shaohuan Zhou, Shun Lei, Weiya You, Deyi Tuo, Yuren You, Zhiyong Wu, Shiyin Kang, Helen Meng

Figure 1 for Towards Improving the Expressiveness of Singing Voice Synthesis with BERT Derived Semantic Information
Figure 2 for Towards Improving the Expressiveness of Singing Voice Synthesis with BERT Derived Semantic Information
Figure 3 for Towards Improving the Expressiveness of Singing Voice Synthesis with BERT Derived Semantic Information
Figure 4 for Towards Improving the Expressiveness of Singing Voice Synthesis with BERT Derived Semantic Information
Viaarxiv icon

Improving Mandarin Prosodic Structure Prediction with Multi-level Contextual Information

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Jie Chen, Changhe Song, Deyi Tuo, Xixin Wu, Shiyin Kang, Zhiyong Wu, Helen Meng

Figure 1 for Improving Mandarin Prosodic Structure Prediction with Multi-level Contextual Information
Figure 2 for Improving Mandarin Prosodic Structure Prediction with Multi-level Contextual Information
Figure 3 for Improving Mandarin Prosodic Structure Prediction with Multi-level Contextual Information
Figure 4 for Improving Mandarin Prosodic Structure Prediction with Multi-level Contextual Information
Viaarxiv icon

CoverHunter: Cover Song Identification with Refined Attention and Alignments

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2023
Feng Liu, Deyi Tuo, Yinan Xu, Xintong Han

Figure 1 for CoverHunter: Cover Song Identification with Refined Attention and Alignments
Figure 2 for CoverHunter: Cover Song Identification with Refined Attention and Alignments
Figure 3 for CoverHunter: Cover Song Identification with Refined Attention and Alignments
Figure 4 for CoverHunter: Cover Song Identification with Refined Attention and Alignments
Viaarxiv icon

FullSubNet+: Channel Attention FullSubNet with Complex Spectrograms for Speech Enhancement

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 26, 2022
Jun Chen, Zilin Wang, Deyi Tuo, Zhiyong Wu, Shiyin Kang, Helen Meng

Figure 1 for FullSubNet+: Channel Attention FullSubNet with Complex Spectrograms for Speech Enhancement
Figure 2 for FullSubNet+: Channel Attention FullSubNet with Complex Spectrograms for Speech Enhancement
Figure 3 for FullSubNet+: Channel Attention FullSubNet with Complex Spectrograms for Speech Enhancement
Figure 4 for FullSubNet+: Channel Attention FullSubNet with Complex Spectrograms for Speech Enhancement
Viaarxiv icon

Disentangleing Content and Fine-grained Prosody Information via Hybrid ASR Bottleneck Features for Voice Conversion

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2022
Xintao Zhao, Feng Liu, Changhe Song, Zhiyong Wu, Shiyin Kang, Deyi Tuo, Helen Meng

Figure 1 for Disentangleing Content and Fine-grained Prosody Information via Hybrid ASR Bottleneck Features for Voice Conversion
Figure 2 for Disentangleing Content and Fine-grained Prosody Information via Hybrid ASR Bottleneck Features for Voice Conversion
Figure 3 for Disentangleing Content and Fine-grained Prosody Information via Hybrid ASR Bottleneck Features for Voice Conversion
Figure 4 for Disentangleing Content and Fine-grained Prosody Information via Hybrid ASR Bottleneck Features for Voice Conversion
Viaarxiv icon

Speaker Independent and Multilingual/Mixlingual Speech-Driven Talking Head Generation Using Phonetic Posteriorgrams

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 20, 2020
Huirong Huang, Zhiyong Wu, Shiyin Kang, Dongyang Dai, Jia Jia, Tianxiao Fu, Deyi Tuo, Guangzhi Lei, Peng Liu, Dan Su, Dong Yu, Helen Meng

Figure 1 for Speaker Independent and Multilingual/Mixlingual Speech-Driven Talking Head Generation Using Phonetic Posteriorgrams
Figure 2 for Speaker Independent and Multilingual/Mixlingual Speech-Driven Talking Head Generation Using Phonetic Posteriorgrams
Figure 3 for Speaker Independent and Multilingual/Mixlingual Speech-Driven Talking Head Generation Using Phonetic Posteriorgrams
Figure 4 for Speaker Independent and Multilingual/Mixlingual Speech-Driven Talking Head Generation Using Phonetic Posteriorgrams
Viaarxiv icon

DurIAN: Duration Informed Attention Network For Multimodal Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2019
Chengzhu Yu, Heng Lu, Na Hu, Meng Yu, Chao Weng, Kun Xu, Peng Liu, Deyi Tuo, Shiyin Kang, Guangzhi Lei, Dan Su, Dong Yu

Figure 1 for DurIAN: Duration Informed Attention Network For Multimodal Synthesis
Figure 2 for DurIAN: Duration Informed Attention Network For Multimodal Synthesis
Figure 3 for DurIAN: Duration Informed Attention Network For Multimodal Synthesis
Figure 4 for DurIAN: Duration Informed Attention Network For Multimodal Synthesis
Viaarxiv icon