Picture for Tianxiao Fu

Tianxiao Fu

Speaker Independent and Multilingual/Mixlingual Speech-Driven Talking Head Generation Using Phonetic Posteriorgrams

Add code
Jun 20, 2020
Huirong Huang, Zhiyong Wu, Shiyin Kang, Dongyang Dai, Jia Jia, Tianxiao Fu, Deyi Tuo, Guangzhi Lei, Peng Liu, Dan Su, Dong Yu, Helen Meng

Figure 1 for Speaker Independent and Multilingual/Mixlingual Speech-Driven Talking Head Generation Using Phonetic Posteriorgrams
Figure 2 for Speaker Independent and Multilingual/Mixlingual Speech-Driven Talking Head Generation Using Phonetic Posteriorgrams
Figure 3 for Speaker Independent and Multilingual/Mixlingual Speech-Driven Talking Head Generation Using Phonetic Posteriorgrams
Figure 4 for Speaker Independent and Multilingual/Mixlingual Speech-Driven Talking Head Generation Using Phonetic Posteriorgrams
Viaarxiv icon