Alert button
Picture for Chaochao Yan

Chaochao Yan

Alert button

MaskConver: Revisiting Pure Convolution Model for Panoptic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Abdullah Rashwan, Jiageng Zhang, Ali Taalimi, Fan Yang, Xingyi Zhou, Chaochao Yan, Liang-Chieh Chen, Yeqing Li

Figure 1 for MaskConver: Revisiting Pure Convolution Model for Panoptic Segmentation
Figure 2 for MaskConver: Revisiting Pure Convolution Model for Panoptic Segmentation
Figure 3 for MaskConver: Revisiting Pure Convolution Model for Panoptic Segmentation
Figure 4 for MaskConver: Revisiting Pure Convolution Model for Panoptic Segmentation
Viaarxiv icon

MARS: A Motif-based Autoregressive Model for Retrosynthesis Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 27, 2022
Jiahan Liu, Chaochao Yan, Yang Yu, Chan Lu, Junzhou Huang, Le Ou-Yang, Peilin Zhao

Figure 1 for MARS: A Motif-based Autoregressive Model for Retrosynthesis Prediction
Figure 2 for MARS: A Motif-based Autoregressive Model for Retrosynthesis Prediction
Figure 3 for MARS: A Motif-based Autoregressive Model for Retrosynthesis Prediction
Figure 4 for MARS: A Motif-based Autoregressive Model for Retrosynthesis Prediction
Viaarxiv icon

RetroComposer: Discovering Novel Reactions by Composing Templates for Retrosynthesis Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2021
Chaochao Yan, Peilin Zhao, Chan Lu, Yang Yu, Junzhou Huang

Figure 1 for RetroComposer: Discovering Novel Reactions by Composing Templates for Retrosynthesis Prediction
Figure 2 for RetroComposer: Discovering Novel Reactions by Composing Templates for Retrosynthesis Prediction
Figure 3 for RetroComposer: Discovering Novel Reactions by Composing Templates for Retrosynthesis Prediction
Figure 4 for RetroComposer: Discovering Novel Reactions by Composing Templates for Retrosynthesis Prediction
Viaarxiv icon

Bridging the Gap Between Object Detection and User Intent via Query-Modulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 18, 2021
Marco Fornoni, Chaochao Yan, Liangchen Luo, Kimberly Wilber, Alex Stark, Yin Cui, Boqing Gong, Andrew Howard

Figure 1 for Bridging the Gap Between Object Detection and User Intent via Query-Modulation
Figure 2 for Bridging the Gap Between Object Detection and User Intent via Query-Modulation
Figure 3 for Bridging the Gap Between Object Detection and User Intent via Query-Modulation
Figure 4 for Bridging the Gap Between Object Detection and User Intent via Query-Modulation
Viaarxiv icon

Hierarchical Graph Capsule Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2020
Jinyu Yang, Peilin Zhao, Yu Rong, Chaochao Yan, Chunyuan Li, Hehuan Ma, Junzhou Huang

Figure 1 for Hierarchical Graph Capsule Network
Figure 2 for Hierarchical Graph Capsule Network
Figure 3 for Hierarchical Graph Capsule Network
Figure 4 for Hierarchical Graph Capsule Network
Viaarxiv icon

RetroXpert: Decompose Retrosynthesis Prediction like a Chemist

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 04, 2020
Chaochao Yan, Qianggang Ding, Peilin Zhao, Shuangjia Zheng, Jinyu Yang, Yang Yu, Junzhou Huang

Figure 1 for RetroXpert: Decompose Retrosynthesis Prediction like a Chemist
Figure 2 for RetroXpert: Decompose Retrosynthesis Prediction like a Chemist
Figure 3 for RetroXpert: Decompose Retrosynthesis Prediction like a Chemist
Figure 4 for RetroXpert: Decompose Retrosynthesis Prediction like a Chemist
Viaarxiv icon

Label-Driven Reconstruction for Domain Adaptation in Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2020
Jinyu Yang, Weizhi An, Sheng Wang, Xinliang Zhu, Chaochao Yan, Junzhou Huang

Figure 1 for Label-Driven Reconstruction for Domain Adaptation in Semantic Segmentation
Figure 2 for Label-Driven Reconstruction for Domain Adaptation in Semantic Segmentation
Figure 3 for Label-Driven Reconstruction for Domain Adaptation in Semantic Segmentation
Figure 4 for Label-Driven Reconstruction for Domain Adaptation in Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Context-Aware Domain Adaptation in Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2020
Jinyu Yang, Weizhi An, Chaochao Yan, Peilin Zhao, Junzhou Huang

Figure 1 for Context-Aware Domain Adaptation in Semantic Segmentation
Figure 2 for Context-Aware Domain Adaptation in Semantic Segmentation
Figure 3 for Context-Aware Domain Adaptation in Semantic Segmentation
Figure 4 for Context-Aware Domain Adaptation in Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Re-balancing Variational Autoencoder Loss for Molecule Sequence Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 01, 2019
Chaochao Yan, Sheng Wang, Jinyu Yang, Tingyang Xu, Junzhou Huang

Figure 1 for Re-balancing Variational Autoencoder Loss for Molecule Sequence Generation
Figure 2 for Re-balancing Variational Autoencoder Loss for Molecule Sequence Generation
Figure 3 for Re-balancing Variational Autoencoder Loss for Molecule Sequence Generation
Figure 4 for Re-balancing Variational Autoencoder Loss for Molecule Sequence Generation
Viaarxiv icon

Weakly Supervised Deep Learning for Thoracic Disease Classification and Localization on Chest X-rays

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 16, 2018
Chaochao Yan, Jiawen Yao, Ruoyu Li, Zheng Xu, Junzhou Huang

Figure 1 for Weakly Supervised Deep Learning for Thoracic Disease Classification and Localization on Chest X-rays
Figure 2 for Weakly Supervised Deep Learning for Thoracic Disease Classification and Localization on Chest X-rays
Figure 3 for Weakly Supervised Deep Learning for Thoracic Disease Classification and Localization on Chest X-rays
Figure 4 for Weakly Supervised Deep Learning for Thoracic Disease Classification and Localization on Chest X-rays
Viaarxiv icon