Alert button
Picture for Botao Wang

Botao Wang

Alert button

Deep Insights into Noisy Pseudo Labeling on Graph Data

Oct 02, 2023
Botao Wang, Jia Li, Yang Liu, Jiashun Cheng, Yu Rong, Wenjia Wang, Fugee Tsung

Figure 1 for Deep Insights into Noisy Pseudo Labeling on Graph Data
Figure 2 for Deep Insights into Noisy Pseudo Labeling on Graph Data
Figure 3 for Deep Insights into Noisy Pseudo Labeling on Graph Data
Figure 4 for Deep Insights into Noisy Pseudo Labeling on Graph Data
Viaarxiv icon

Pose-Oriented Transformer with Uncertainty-Guided Refinement for 2D-to-3D Human Pose Estimation

Feb 15, 2023
Han Li, Bowen Shi, Wenrui Dai, Hongwei Zheng, Botao Wang, Yu Sun, Min Guo, Chenlin Li, Junni Zou, Hongkai Xiong

Figure 1 for Pose-Oriented Transformer with Uncertainty-Guided Refinement for 2D-to-3D Human Pose Estimation
Figure 2 for Pose-Oriented Transformer with Uncertainty-Guided Refinement for 2D-to-3D Human Pose Estimation
Figure 3 for Pose-Oriented Transformer with Uncertainty-Guided Refinement for 2D-to-3D Human Pose Estimation
Figure 4 for Pose-Oriented Transformer with Uncertainty-Guided Refinement for 2D-to-3D Human Pose Estimation
Viaarxiv icon

Hierarchical Graph Networks for 3D Human Pose Estimation

Nov 23, 2021
Han Li, Bowen Shi, Wenrui Dai, Yabo Chen, Botao Wang, Yu Sun, Min Guo, Chenlin Li, Junni Zou, Hongkai Xiong

Figure 1 for Hierarchical Graph Networks for 3D Human Pose Estimation
Figure 2 for Hierarchical Graph Networks for 3D Human Pose Estimation
Figure 3 for Hierarchical Graph Networks for 3D Human Pose Estimation
Figure 4 for Hierarchical Graph Networks for 3D Human Pose Estimation
Viaarxiv icon

TRP: Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks

Apr 30, 2020
Yuhui Xu, Yuxi Li, Shuai Zhang, Wei Wen, Botao Wang, Yingyong Qi, Yiran Chen, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

Figure 1 for TRP: Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks
Figure 2 for TRP: Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks
Figure 3 for TRP: Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks
Figure 4 for TRP: Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks
Viaarxiv icon

Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks

Oct 11, 2019
Yuhui Xu, Yuxi Li, Shuai Zhang, Wei Wen, Botao Wang, Wenrui Dai, Yingyong Qi, Yiran Chen, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

Figure 1 for Trained Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks
Viaarxiv icon

Traned Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks

Oct 09, 2019
Yuhui Xu, Yuxi Li, Shuai Zhang, Wei Wen, Botao Wang, Wenrui Dai, Yingyong Qi, Yiran Chen, Weiyao Lin, Hongkai Xiong

Figure 1 for Traned Rank Pruning for Efficient Deep Neural Networks
Viaarxiv icon