Alert button
Picture for Zi Huang

Zi Huang

Alert button

PUMA: Efficient Continual Graph Learning with Graph Condensation

Dec 22, 2023
Yilun Liu, Ruihong Qiu, Yanran Tang, Hongzhi Yin, Zi Huang

Viaarxiv icon

CaseGNN: Graph Neural Networks for Legal Case Retrieval with Text-Attributed Graphs

Dec 19, 2023
Yanran Tang, Ruihong Qiu, Yilun Liu, Xue Li, Zi Huang

Viaarxiv icon

Multi-stage Learning for Radar Pulse Activity Segmentation

Dec 15, 2023
Zi Huang, Akila Pemasiri, Simon Denman, Clinton Fookes, Terrence Martin

Viaarxiv icon

OpenSight: A Simple Open-Vocabulary Framework for LiDAR-Based Object Detection

Dec 12, 2023
Hu Zhang, Jianhua Xu, Tao Tang, Haiyang Sun, Xin Yu, Zi Huang, Kaicheng Yu

Viaarxiv icon

Learning Efficient Unsupervised Satellite Image-based Building Damage Detection

Dec 04, 2023
Yiyun Zhang, Zijian Wang, Yadan Luo, Xin Yu, Zi Huang

Viaarxiv icon

In Search of Lost Online Test-time Adaptation: A Survey

Oct 31, 2023
Zixin Wang, Yadan Luo, Liang Zheng, Zhuoxiao Chen, Sen Wang, Zi Huang

Figure 1 for In Search of Lost Online Test-time Adaptation: A Survey
Figure 2 for In Search of Lost Online Test-time Adaptation: A Survey
Figure 3 for In Search of Lost Online Test-time Adaptation: A Survey
Figure 4 for In Search of Lost Online Test-time Adaptation: A Survey
Viaarxiv icon

Understanding the Effects of Projectors in Knowledge Distillation

Oct 26, 2023
Yudong Chen, Sen Wang, Jiajun Liu, Xuwei Xu, Frank de Hoog, Brano Kusy, Zi Huang

Viaarxiv icon

Towards Open World Active Learning for 3D Object Detection

Oct 16, 2023
Zhuoxiao Chen, Yadan Luo, Zixin Wang, Zijian Wang, Xin Yu, Zi Huang

Figure 1 for Towards Open World Active Learning for 3D Object Detection
Figure 2 for Towards Open World Active Learning for 3D Object Detection
Figure 3 for Towards Open World Active Learning for 3D Object Detection
Figure 4 for Towards Open World Active Learning for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

CIFAR-10-Warehouse: Broad and More Realistic Testbeds in Model Generalization Analysis

Oct 09, 2023
Xiaoxiao Sun, Xingjian Leng, Zijian Wang, Yang Yang, Zi Huang, Liang Zheng

Figure 1 for CIFAR-10-Warehouse: Broad and More Realistic Testbeds in Model Generalization Analysis
Figure 2 for CIFAR-10-Warehouse: Broad and More Realistic Testbeds in Model Generalization Analysis
Figure 3 for CIFAR-10-Warehouse: Broad and More Realistic Testbeds in Model Generalization Analysis
Figure 4 for CIFAR-10-Warehouse: Broad and More Realistic Testbeds in Model Generalization Analysis
Viaarxiv icon

Divide and Ensemble: Progressively Learning for the Unknown

Oct 09, 2023
Hu Zhang, Xin Shen, Heming Du, Huiqiang Chen, Chen Liu, Hongwei Sheng, Qingzheng Xu, MD Wahiduzzaman Khan, Qingtao Yu, Tianqing Zhu, Scott Chapman, Zi Huang, Xin Yu

Figure 1 for Divide and Ensemble: Progressively Learning for the Unknown
Figure 2 for Divide and Ensemble: Progressively Learning for the Unknown
Figure 3 for Divide and Ensemble: Progressively Learning for the Unknown
Figure 4 for Divide and Ensemble: Progressively Learning for the Unknown
Viaarxiv icon