Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhaobing Kang

Fast and Accurate Single-Image Depth Estimation on Mobile Devices, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, David Plowman, Samarth Shukla, Radu Timofte, Ziyu Zhang, Yicheng Wang, Zilong Huang, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu, Yiran Wang, Xingyi Li, Min Shi, Ke Xian, Zhiguo Cao, Jin-Hua Du, Pei-Lin Wu, Chao Ge, Jiaoyang Yao, Fangwen Tu, Bo Li, Jung Eun Yoo, Kwanggyoon Seo, Jialei Xu, Zhenyu Li, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wei-Chi Chen, Shayan Joya, Huanhuan Fan, Zhaobing Kang, Ang Li, Tianpeng Feng, Yang Liu, Chuannan Sheng, Jian Yin, Fausto T. Benavide

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.07809 

  Access Paper or Ask Questions

The Field-of-View Constraint of Markers for Mobile Robot with Pan-Tilt Camera


Sep 24, 2019
Hongxuan Ma, Wei Zou, Zheng Zhu, Siyang Sun, Zhaobing Kang


  Access Paper or Ask Questions

EPOSIT: An Absolute Pose Estimation Method for Pinhole and Fish-Eye Cameras


Sep 19, 2019
Zhaobing Kang, Wei Zou, Zheng Zhu, Chi Zhang, Hongxuan Ma


  Access Paper or Ask Questions

Camera Pose Correction in SLAM Based on Bias Values of Map Points


Aug 24, 2019
Zhaobing Kang, Wei Zou, Zheng Zhu


  Access Paper or Ask Questions