Alert button
Picture for Zewei Chen

Zewei Chen

Alert button

Layer-Parallel Training of Residual Networks with Auxiliary-Variable Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2021
Qi Sun, Hexin Dong, Zewei Chen, Jiacheng Sun, Zhenguo Li, Bin Dong

Figure 1 for Layer-Parallel Training of Residual Networks with Auxiliary-Variable Networks
Figure 2 for Layer-Parallel Training of Residual Networks with Auxiliary-Variable Networks
Figure 3 for Layer-Parallel Training of Residual Networks with Auxiliary-Variable Networks
Figure 4 for Layer-Parallel Training of Residual Networks with Auxiliary-Variable Networks
Viaarxiv icon

Towards Understanding the Generative Capability of Adversarially Robust Classifiers

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 20, 2021
Yao Zhu, Jiacheng Ma, Jiacheng Sun, Zewei Chen, Rongxin Jiang, Zhenguo Li

Figure 1 for Towards Understanding the Generative Capability of Adversarially Robust Classifiers
Figure 2 for Towards Understanding the Generative Capability of Adversarially Robust Classifiers
Figure 3 for Towards Understanding the Generative Capability of Adversarially Robust Classifiers
Figure 4 for Towards Understanding the Generative Capability of Adversarially Robust Classifiers
Viaarxiv icon

TransNAS-Bench-101: Improving Transferability and Generalizability of Cross-Task Neural Architecture Search

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2021
Yawen Duan, Xin Chen, Hang Xu, Zewei Chen, Xiaodan Liang, Tong Zhang, Zhenguo Li

Figure 1 for TransNAS-Bench-101: Improving Transferability and Generalizability of Cross-Task Neural Architecture Search
Figure 2 for TransNAS-Bench-101: Improving Transferability and Generalizability of Cross-Task Neural Architecture Search
Figure 3 for TransNAS-Bench-101: Improving Transferability and Generalizability of Cross-Task Neural Architecture Search
Figure 4 for TransNAS-Bench-101: Improving Transferability and Generalizability of Cross-Task Neural Architecture Search
Viaarxiv icon

Penalty and Augmented Lagrangian Methods for Layer-parallel Training of Residual Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 03, 2020
Qi Sun, Hexing Dong, Zewei Chen, Weizhen Dian, Jiacheng Sun, Yitong Sun, Zhenguo Li, Bin Dong

Figure 1 for Penalty and Augmented Lagrangian Methods for Layer-parallel Training of Residual Networks
Figure 2 for Penalty and Augmented Lagrangian Methods for Layer-parallel Training of Residual Networks
Figure 3 for Penalty and Augmented Lagrangian Methods for Layer-parallel Training of Residual Networks
Figure 4 for Penalty and Augmented Lagrangian Methods for Layer-parallel Training of Residual Networks
Viaarxiv icon

CATCH: Context-based Meta Reinforcement Learning for Transferrable Architecture Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 22, 2020
Xin Chen, Yawen Duan, Zewei Chen, Hang Xu, Zihao Chen, Xiaodan Liang, Tong Zhang, Zhenguo Li

Figure 1 for CATCH: Context-based Meta Reinforcement Learning for Transferrable Architecture Search
Figure 2 for CATCH: Context-based Meta Reinforcement Learning for Transferrable Architecture Search
Figure 3 for CATCH: Context-based Meta Reinforcement Learning for Transferrable Architecture Search
Figure 4 for CATCH: Context-based Meta Reinforcement Learning for Transferrable Architecture Search
Viaarxiv icon

New Interpretations of Normalization Methods in Deep Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 16, 2020
Jiacheng Sun, Xiangyong Cao, Hanwen Liang, Weiran Huang, Zewei Chen, Zhenguo Li

Figure 1 for New Interpretations of Normalization Methods in Deep Learning
Figure 2 for New Interpretations of Normalization Methods in Deep Learning
Figure 3 for New Interpretations of Normalization Methods in Deep Learning
Figure 4 for New Interpretations of Normalization Methods in Deep Learning
Viaarxiv icon

Multi-objective Neural Architecture Search via Non-stationary Policy Gradient

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2020
Zewei Chen, Fengwei Zhou, George Trimponias, Zhenguo Li

Figure 1 for Multi-objective Neural Architecture Search via Non-stationary Policy Gradient
Figure 2 for Multi-objective Neural Architecture Search via Non-stationary Policy Gradient
Figure 3 for Multi-objective Neural Architecture Search via Non-stationary Policy Gradient
Figure 4 for Multi-objective Neural Architecture Search via Non-stationary Policy Gradient
Viaarxiv icon

MANAS: Multi-Agent Neural Architecture Search

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 05, 2019
Fabio Maria Carlucci, Pedro M Esperança, Marco Singh, Victor Gabillon, Antoine Yang, Hang Xu, Zewei Chen, Jun Wang

Figure 1 for MANAS: Multi-Agent Neural Architecture Search
Figure 2 for MANAS: Multi-Agent Neural Architecture Search
Figure 3 for MANAS: Multi-Agent Neural Architecture Search
Figure 4 for MANAS: Multi-Agent Neural Architecture Search
Viaarxiv icon