Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Robust Reinforcement Learning in Continuous Control Tasks with Uncertainty Set Regularization


Jul 05, 2022
Yuan Zhang, Jianhong Wang, Joschka Boedecker

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Masked Distillation with Receptive Tokens


May 29, 2022
Tao Huang, Yuan Zhang, Shan You, Fei Wang, Chen Qian, Jian Cao, Chang Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

WSSS4LUAD: Grand Challenge on Weakly-supervised Tissue Semantic Segmentation for Lung Adenocarcinoma


Apr 14, 2022
Chu Han, Xipeng Pan, Lixu Yan, Huan Lin, Bingbing Li, Su Yao, Shanshan Lv, Zhenwei Shi, Jinhai Mai, Jiatai Lin, Bingchao Zhao, Zeyan Xu, Zhizhen Wang, Yumeng Wang, Yuan Zhang, Huihui Wang, Chao Zhu, Chunhui Lin, Lijian Mao, Min Wu, Luwen Duan, Jingsong Zhu, Dong Hu, Zijie Fang, Yang Chen, Yongbing Zhang, Yi Li, Yiwen Zou, Yiduo Yu, Xiaomeng Li, Haiming Li, Yanfen Cui, Guoqiang Han, Yan Xu, Jun Xu, Huihua Yang, Chunming Li, Zhenbing Liu, Cheng Lu, Xin Chen, Changhong Liang, Qingling Zhang, Zaiyi Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

CIRS: Bursting Filter Bubbles by Counterfactual Interactive Recommender System


Apr 04, 2022
Chongming Gao, Wenqiang Lei, Jiawei Chen, Shiqi Wang, Xiangnan He, Shijun Li, Biao Li, Yuan Zhang, Peng Jiang

Add code

* 11 pages, 9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

LBCF: A Large-Scale Budget-Constrained Causal Forest Algorithm


Jan 29, 2022
Meng Ai, Biao Li, Heyang Gong, Qingwei Yu, Shengjie Xue, Yuan Zhang, Yunzhou Zhang, Peng Jiang

Add code

* 10 pages, 10 figures, to be published in Web Conference 2022 (WWW'22) 

   Access Paper or Ask Questions

In Defense of Kalman Filtering for Polyp Tracking from Colonoscopy Videos


Jan 27, 2022
David Butler, Yuan Zhang, Tim Chen, Seon Ho Shin, Rajvinder Singh, Gustavo Carneiro

Add code

* Paper accepted to the International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) 2022 

   Access Paper or Ask Questions

End-to-End Neural Audio Coding for Real-Time Communications


Jan 25, 2022
Xue Jiang, Xiulian Peng, Chengyu Zheng, Huaying Xue, Yuan Zhang, Yan Lu

Add code

* ICASSP 2022 (Accepted) 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Multi-granularity User Intent Unit for Session-based Recommendation


Jan 10, 2022
Jiayan Guo, Yaming Yang, Xiangchen Song, Yuan Zhang, Yujing Wang, Jing Bai, Yan Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Modeling Multi-granularity User Intent Evolving via Heterogeneous Graph Neural Networks for Session-based Recommendation


Jan 02, 2022
Jiayan Guo, Yaming Yang, Xiangchen Song, Yuan Zhang, Yujing Wang, Jing Bai, Yan Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

<<
1
2
3
4
5
6
7
>>