Alert button
Picture for Yu Hen Hu

Yu Hen Hu

Alert button

Block Pruning for Enhanced Efficiency in Convolutional Neural Networks

Jan 14, 2024
Cheng-En Wu, Azadeh Davoodi, Yu Hen Hu

Viaarxiv icon

Why Is Prompt Tuning for Vision-Language Models Robust to Noisy Labels?

Jul 22, 2023
Cheng-En Wu, Yu Tian, Haichao Yu, Heng Wang, Pedro Morgado, Yu Hen Hu, Linjie Yang

Figure 1 for Why Is Prompt Tuning for Vision-Language Models Robust to Noisy Labels?
Figure 2 for Why Is Prompt Tuning for Vision-Language Models Robust to Noisy Labels?
Figure 3 for Why Is Prompt Tuning for Vision-Language Models Robust to Noisy Labels?
Figure 4 for Why Is Prompt Tuning for Vision-Language Models Robust to Noisy Labels?
Viaarxiv icon

Live American Sign Language Letter Classification with Convolutional Neural Networks

May 26, 2023
Kyle Boone, Ben Wurster, Seth Thao, Yu Hen Hu

Figure 1 for Live American Sign Language Letter Classification with Convolutional Neural Networks
Figure 2 for Live American Sign Language Letter Classification with Convolutional Neural Networks
Figure 3 for Live American Sign Language Letter Classification with Convolutional Neural Networks
Viaarxiv icon

SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing

May 25, 2023
Zhengyang Lou, Huan Xu, Fangzhou Mu, Yanli Liu, Xiaoyu Zhang, Liang Shang, Jiang Li, Bochen Guan, Yin Li, Yu Hen Hu

Figure 1 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Figure 2 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Figure 3 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Viaarxiv icon

An optimization method for out-of-distribution anomaly detection models

Feb 02, 2023
Ji Qiu, Hongmei Shi, Yu Hen Hu, Zujun Yu

Figure 1 for An optimization method for out-of-distribution anomaly detection models
Figure 2 for An optimization method for out-of-distribution anomaly detection models
Figure 3 for An optimization method for out-of-distribution anomaly detection models
Figure 4 for An optimization method for out-of-distribution anomaly detection models
Viaarxiv icon

Self-supervised Video Representation Learning with Cascade Positive Retrieval

Jan 21, 2022
Cheng-En Wu, Farley Lai, Yu Hen Hu, Asim Kadav

Figure 1 for Self-supervised Video Representation Learning with Cascade Positive Retrieval
Figure 2 for Self-supervised Video Representation Learning with Cascade Positive Retrieval
Figure 3 for Self-supervised Video Representation Learning with Cascade Positive Retrieval
Figure 4 for Self-supervised Video Representation Learning with Cascade Positive Retrieval
Viaarxiv icon

Efficient Inference of CNNs via Channel Pruning

Aug 08, 2019
Boyu Zhang, Azadeh Davoodi, Yu Hen Hu

Figure 1 for Efficient Inference of CNNs via Channel Pruning
Figure 2 for Efficient Inference of CNNs via Channel Pruning
Figure 3 for Efficient Inference of CNNs via Channel Pruning
Figure 4 for Efficient Inference of CNNs via Channel Pruning
Viaarxiv icon

Design Rule Violation Hotspot Prediction Based on Neural Network Ensembles

Nov 09, 2018
Wei Zeng, Azadeh Davoodi, Yu Hen Hu

Figure 1 for Design Rule Violation Hotspot Prediction Based on Neural Network Ensembles
Figure 2 for Design Rule Violation Hotspot Prediction Based on Neural Network Ensembles
Figure 3 for Design Rule Violation Hotspot Prediction Based on Neural Network Ensembles
Figure 4 for Design Rule Violation Hotspot Prediction Based on Neural Network Ensembles
Viaarxiv icon