Alert button
Picture for Yanqiu Wu

Yanqiu Wu

Alert button

Radio Signal Classification by Adversarially Robust Quantum Machine Learning

Dec 13, 2023
Yanqiu Wu, Eromanga Adermann, Chandra Thapa, Seyit Camtepe, Hajime Suzuki, Muhammad Usman

Viaarxiv icon

Quantum-Inspired Machine Learning: a Survey

Sep 08, 2023
Larry Huynh, Jin Hong, Ajmal Mian, Hajime Suzuki, Yanqiu Wu, Seyit Camtepe

Figure 1 for Quantum-Inspired Machine Learning: a Survey
Figure 2 for Quantum-Inspired Machine Learning: a Survey
Figure 3 for Quantum-Inspired Machine Learning: a Survey
Figure 4 for Quantum-Inspired Machine Learning: a Survey
Viaarxiv icon

Spatio-temporal Incentives Optimization for Ride-hailing Services with Offline Deep Reinforcement Learning

Nov 06, 2022
Yanqiu Wu, Qingyang Li, Zhiwei Qin

Figure 1 for Spatio-temporal Incentives Optimization for Ride-hailing Services with Offline Deep Reinforcement Learning
Figure 2 for Spatio-temporal Incentives Optimization for Ride-hailing Services with Offline Deep Reinforcement Learning
Figure 3 for Spatio-temporal Incentives Optimization for Ride-hailing Services with Offline Deep Reinforcement Learning
Figure 4 for Spatio-temporal Incentives Optimization for Ride-hailing Services with Offline Deep Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Aggressive Q-Learning with Ensembles: Achieving Both High Sample Efficiency and High Asymptotic Performance

Nov 17, 2021
Yanqiu Wu, Xinyue Chen, Che Wang, Yiming Zhang, Zijian Zhou, Keith W. Ross

Figure 1 for Aggressive Q-Learning with Ensembles: Achieving Both High Sample Efficiency and High Asymptotic Performance
Figure 2 for Aggressive Q-Learning with Ensembles: Achieving Both High Sample Efficiency and High Asymptotic Performance
Figure 3 for Aggressive Q-Learning with Ensembles: Achieving Both High Sample Efficiency and High Asymptotic Performance
Figure 4 for Aggressive Q-Learning with Ensembles: Achieving Both High Sample Efficiency and High Asymptotic Performance
Viaarxiv icon

BAIL: Best-Action Imitation Learning for Batch Deep Reinforcement Learning

Oct 27, 2019
Xinyue Chen, Zijian Zhou, Zheng Wang, Che Wang, Yanqiu Wu, Qing Deng, Keith Ross

Figure 1 for BAIL: Best-Action Imitation Learning for Batch Deep Reinforcement Learning
Figure 2 for BAIL: Best-Action Imitation Learning for Batch Deep Reinforcement Learning
Figure 3 for BAIL: Best-Action Imitation Learning for Batch Deep Reinforcement Learning
Figure 4 for BAIL: Best-Action Imitation Learning for Batch Deep Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Towards Simplicity in Deep Reinforcement Learning: Streamlined Off-Policy Learning

Oct 10, 2019
Che Wang, Yanqiu Wu, Quan Vuong, Keith Ross

Figure 1 for Towards Simplicity in Deep Reinforcement Learning: Streamlined Off-Policy Learning
Figure 2 for Towards Simplicity in Deep Reinforcement Learning: Streamlined Off-Policy Learning
Figure 3 for Towards Simplicity in Deep Reinforcement Learning: Streamlined Off-Policy Learning
Figure 4 for Towards Simplicity in Deep Reinforcement Learning: Streamlined Off-Policy Learning
Viaarxiv icon