Alert button
Picture for Xinhong Chen

Xinhong Chen

Alert button

Recognizing Conditional Causal Relationships about Emotions and Their Corresponding Conditions

Nov 28, 2023
Xinhong Chen, Zongxi Li, Yaowei Wang, Haoran Xie, Jianping Wang, Qing Li

Viaarxiv icon

Exploring OCR Capabilities of GPT-4V(ision) : A Quantitative and In-depth Evaluation

Oct 29, 2023
Yongxin Shi, Dezhi Peng, Wenhui Liao, Zening Lin, Xinhong Chen, Chongyu Liu, Yuyi Zhang, Lianwen Jin

Viaarxiv icon

TOFG: A Unified and Fine-Grained Environment Representation in Autonomous Driving

May 31, 2023
Zihao Wen, Yifan Zhang, Xinhong Chen, Jianping Wang

Figure 1 for TOFG: A Unified and Fine-Grained Environment Representation in Autonomous Driving
Figure 2 for TOFG: A Unified and Fine-Grained Environment Representation in Autonomous Driving
Figure 3 for TOFG: A Unified and Fine-Grained Environment Representation in Autonomous Driving
Figure 4 for TOFG: A Unified and Fine-Grained Environment Representation in Autonomous Driving
Viaarxiv icon

MDL-based Compressing Sequential Rules

Dec 20, 2022
Xinhong Chen, Wensheng Gan, Shicheng Wan, Tianlong Gu

Figure 1 for MDL-based Compressing Sequential Rules
Figure 2 for MDL-based Compressing Sequential Rules
Figure 3 for MDL-based Compressing Sequential Rules
Figure 4 for MDL-based Compressing Sequential Rules
Viaarxiv icon

A Generative Car-following Model Conditioned On Driving Styles

Dec 10, 2021
Yifan Zhang, Xinhong Chen, Jianping Wang, Zuduo Zheng, Kui Wu

Figure 1 for A Generative Car-following Model Conditioned On Driving Styles
Figure 2 for A Generative Car-following Model Conditioned On Driving Styles
Figure 3 for A Generative Car-following Model Conditioned On Driving Styles
Figure 4 for A Generative Car-following Model Conditioned On Driving Styles
Viaarxiv icon