Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Hong

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training


Mar 19, 2021
Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

* This paper is the outcome of the Chinese multi-modal pre-training project called 'WenLan' 

  Access Paper or Ask Questions

Transformation Driven Visual Reasoning


Nov 26, 2020
Xin Hong, Yanyan Lan, Liang Pang, Jiafeng Guo, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Robust Reinforcement Learning with Wasserstein Constraint


Jun 01, 2020
Linfang Hou, Liang Pang, Xin Hong, Yanyan Lan, Zhiming Ma, Dawei Yin


  Access Paper or Ask Questions

Deep Fusion Network for Image Completion


Apr 17, 2019
Xin Hong, Pengfei Xiong, Renhe Ji, Haoqiang Fan


  Access Paper or Ask Questions