Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Attentional Prototype Inference for Few-Shot Semantic SegmentationHaoliang Sun , Xiankai Lu , Haochen Wang , Yilong Yin , Xiantong Zhen , Cees G. M. Snoek , Ling Shao


   Access Paper or Ask Questions

M2Net: Multi-modal Multi-channel Network for Overall Survival Time Prediction of Brain Tumor PatientsTao Zhou , Huazhu Fu , Yu Zhang , Changqing Zhang , Xiankai Lu , Jianbing Shen , Ling Shao

* Accepted by MICCAI'20 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Video Object Segmentation from Unlabeled VideosXiankai Lu , Wenguan Wang , Jianbing Shen , Yu-Wing Tai , David Crandall , Steven C. H. Hoi

* Accepted to CVPR 2020. Code: https://github.com/carrierlxk/MuG 

   Access Paper or Ask Questions

Human-Aware Motion DeblurringZiyi Shen , Wenguan Wang , Xiankai Lu , Jianbing Shen , Haibin Ling , Tingfa Xu , Ling Shao

* ICCV2019 paper. Website: https://github.com/joanshen0508/HA_deblur 

   Access Paper or Ask Questions

See More, Know More: Unsupervised Video Object Segmentation with Co-Attention Siamese NetworksXiankai Lu , Wenguan Wang , Chao Ma , Jianbing Shen , Ling Shao , Fatih Porikli

* CVPR2019 
* CVPR2019. Weblink: https://github.com/carrierlxk/COSNet 

   Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Video Object Segmentation via Attentive Graph Neural NetworksWenguan Wang , Xiankai Lu , Jianbing Shen , David Crandall , Ling Shao

* ICCV2019(Oral) 
* ICCV2019(Oral). Website: https://github.com/carrierlxk/AGNN 

   Access Paper or Ask Questions

High Order Structure Descriptors for Scene ImagesWenya Zhu , Xiankai Lu , Tao Xu , Ziyi Zhao

* 5 pages, 17 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Efficient Image Categorization with Sparse Fisher VectorXiankai Lu , Zheng Fang , Tao Xu , Haiting Zhang , Hongya Tuo

* 5pages,4 figures 

   Access Paper or Ask Questions