Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guoqiang Zhong

Progressively Unfreezing Perceptual GAN


Jun 18, 2020
Jinxuan Sun, Yang Chen, Junyu Dong, Guoqiang Zhong


  Access Paper or Ask Questions

SymmetricNet: A mesoscale eddy detection method based on multivariate fusion data


Sep 30, 2019
Zhenlin Fan, Guoqiang Zhong


  Access Paper or Ask Questions

Weak Edge Identification Nets for Ocean Front Detection


Sep 17, 2019
Qingyang Li, Guoqiang Zhong, Cui Xie


  Access Paper or Ask Questions

Student's t-Generative Adversarial Networks


Nov 06, 2018
Jinxuan Sun, Guoqiang Zhong, Yang Chen, Yongbin Liu, Tao Li, Zhongwen Guo


  Access Paper or Ask Questions

Structure Learning of Deep Neural Networks with Q-Learning


Oct 31, 2018
Guoqiang Zhong, Wencong Jiao, Wei Gao


  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Attention Unit


Oct 30, 2018
Guoqiang Zhong, Guohua Yue, Xiao Ling


  Access Paper or Ask Questions

Long Short-Term Attention


Oct 30, 2018
Guoqiang Zhong, Xin Lin, Kang Chen


  Access Paper or Ask Questions

Structure Learning of Deep Networks via DNA Computing Algorithm


Oct 25, 2018
Guoqiang Zhong, Tao Li, Wenxue Liu, Yang Chen


  Access Paper or Ask Questions

Generative Adversarial Networks with Decoder-Encoder Output Noise


Jul 11, 2018
Guoqiang Zhong, Wei Gao, Yongbin Liu, Youzhao Yang


  Access Paper or Ask Questions

Prediction of Sea Surface Temperature using Long Short-Term Memory


May 19, 2017
Qin Zhang, Hui Wang, Junyu Dong, Guoqiang Zhong, Xin Sun

* 5 page, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Perception Driven Texture Generation


Mar 24, 2017
Yanhai Gan, Huifang Chi, Ying Gao, Jun Liu, Guoqiang Zhong, Junyu Dong

* 7 pages, 4 figures, icme2017 

  Access Paper or Ask Questions

An Overview on Data Representation Learning: From Traditional Feature Learning to Recent Deep Learning


Nov 25, 2016
Guoqiang Zhong, Li-Na Wang, Junyu Dong

* About 20 pages. Submitted to Journal of Finance and Data Science as an invited paper 

  Access Paper or Ask Questions

Banzhaf Random Forests


Jul 22, 2015
Jianyuan Sun, Guoqiang Zhong, Junyu Dong, Yajuan Cai

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1302.4853 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

A Deep Hashing Learning Network


Jul 16, 2015
Guoqiang Zhong, Pan Yang, Sijiang Wang, Junyu Dong

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A PCA-Based Convolutional Network


May 14, 2015
Yanhai Gan, Jun Liu, Junyu Dong, Guoqiang Zhong

* 8 pages,5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Large Margin Low Rank Tensor Analysis


Jun 11, 2013
Guoqiang Zhong, Mohamed Cheriet

* 30 pages 

  Access Paper or Ask Questions