Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Discover the Hidden Attack Path in Multi-domain Cyberspace Based on Reinforcement LearningLei Zhang , Wei Bai , Wei Li , Shiming Xia , Qibin Zheng

* 12 pages, 2 figures, 3 tables. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2007.04614 

   Access Paper or Ask Questions

Quantitative Evaluations on Saliency Methods: An Experimental StudyXiao-Hui Li , Yuhan Shi , Haoyang Li , Wei Bai , Yuanwei Song , Caleb Chen Cao , Lei Chen

* 14 pages, 16 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Domain-specific Communication Optimization for Distributed DNN TrainingHao Wang , Jingrong Chen , Xinchen Wan , Han Tian , Jiacheng Xia , Gaoxiong Zeng , Weiyan Wang , Kai Chen , Wei Bai , Junchen Jiang


   Access Paper or Ask Questions

Weakness Analysis of Cyberspace Configuration Based on Reinforcement LearningLei Zhang , Wei Bai , Shize Guo , Shiming Xia , Hongmei Li , Zhisong Pan

* 10 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Enabling Automatic Certification of Online AuctionsWei Bai , Emmanuel M. Tadjouddine , Yu Guo

* EPTCS 147, 2014, pp. 123-132 
* In Proceedings FESCA 2014, arXiv:1404.0436 

   Access Paper or Ask Questions