Alert button
Picture for Siyu He

Siyu He

Alert button

Can large language models provide useful feedback on research papers? A large-scale empirical analysis

Oct 03, 2023
Weixin Liang, Yuhui Zhang, Hancheng Cao, Binglu Wang, Daisy Ding, Xinyu Yang, Kailas Vodrahalli, Siyu He, Daniel Smith, Yian Yin, Daniel McFarland, James Zou

Figure 1 for Can large language models provide useful feedback on research papers? A large-scale empirical analysis
Figure 2 for Can large language models provide useful feedback on research papers? A large-scale empirical analysis
Figure 3 for Can large language models provide useful feedback on research papers? A large-scale empirical analysis
Figure 4 for Can large language models provide useful feedback on research papers? A large-scale empirical analysis
Viaarxiv icon

Simple lessons from complex learning: what a neural network model learns about cosmic structure formation

Jun 14, 2022
Drew Jamieson, Yin Li, Siyu He, Francisco Villaescusa-Navarro, Shirley Ho, Renan Alves de Oliveira, David N. Spergel

Figure 1 for Simple lessons from complex learning: what a neural network model learns about cosmic structure formation
Figure 2 for Simple lessons from complex learning: what a neural network model learns about cosmic structure formation
Figure 3 for Simple lessons from complex learning: what a neural network model learns about cosmic structure formation
Figure 4 for Simple lessons from complex learning: what a neural network model learns about cosmic structure formation
Viaarxiv icon

From Dark Matter to Galaxies with Convolutional Neural Networks

Oct 17, 2019
Jacky H. T. Yip, Xinyue Zhang, Yanfang Wang, Wei Zhang, Yueqiu Sun, Gabriella Contardo, Francisco Villaescusa-Navarro, Siyu He, Shy Genel, Shirley Ho

Figure 1 for From Dark Matter to Galaxies with Convolutional Neural Networks
Figure 2 for From Dark Matter to Galaxies with Convolutional Neural Networks
Viaarxiv icon

Learning neutrino effects in Cosmology with Convolutional Neural Networks

Oct 09, 2019
Elena Giusarma, Mauricio Reyes Hurtado, Francisco Villaescusa-Navarro, Siyu He, Shirley Ho, ChangHoon Hahn

Figure 1 for Learning neutrino effects in Cosmology with Convolutional Neural Networks
Figure 2 for Learning neutrino effects in Cosmology with Convolutional Neural Networks
Figure 3 for Learning neutrino effects in Cosmology with Convolutional Neural Networks
Figure 4 for Learning neutrino effects in Cosmology with Convolutional Neural Networks
Viaarxiv icon

HIGAN: Cosmic Neutral Hydrogen with Generative Adversarial Networks

Apr 29, 2019
Juan Zamudio-Fernandez, Atakan Okan, Francisco Villaescusa-Navarro, Seda Bilaloglu, Asena Derin Cengiz, Siyu He, Laurence Perreault Levasseur, Shirley Ho

Figure 1 for HIGAN: Cosmic Neutral Hydrogen with Generative Adversarial Networks
Figure 2 for HIGAN: Cosmic Neutral Hydrogen with Generative Adversarial Networks
Figure 3 for HIGAN: Cosmic Neutral Hydrogen with Generative Adversarial Networks
Figure 4 for HIGAN: Cosmic Neutral Hydrogen with Generative Adversarial Networks
Viaarxiv icon

From Dark Matter to Galaxies with Convolutional Networks

Apr 01, 2019
Xinyue Zhang, Yanfang Wang, Wei Zhang, Yueqiu Sun, Siyu He, Gabriella Contardo, Francisco Villaescusa-Navarro, Shirley Ho

Figure 1 for From Dark Matter to Galaxies with Convolutional Networks
Figure 2 for From Dark Matter to Galaxies with Convolutional Networks
Figure 3 for From Dark Matter to Galaxies with Convolutional Networks
Figure 4 for From Dark Matter to Galaxies with Convolutional Networks
Viaarxiv icon

Learning to Predict the Cosmological Structure Formation

Nov 15, 2018
Siyu He, Yin Li, Yu Feng, Shirley Ho, Siamak Ravanbakhsh, Wei Chen, Barnabás Póczos

Figure 1 for Learning to Predict the Cosmological Structure Formation
Figure 2 for Learning to Predict the Cosmological Structure Formation
Figure 3 for Learning to Predict the Cosmological Structure Formation
Figure 4 for Learning to Predict the Cosmological Structure Formation
Viaarxiv icon

CosmoFlow: Using Deep Learning to Learn the Universe at Scale

Aug 14, 2018
Amrita Mathuriya, Deborah Bard, Peter Mendygral, Lawrence Meadows, James Arnemann, Lei Shao, Siyu He, Tuomas Karna, Daina Moise, Simon J. Pennycook, Kristyn Maschoff, Jason Sewall, Nalini Kumar, Shirley Ho, Mike Ringenburg, Prabhat, Victor Lee

Figure 1 for CosmoFlow: Using Deep Learning to Learn the Universe at Scale
Figure 2 for CosmoFlow: Using Deep Learning to Learn the Universe at Scale
Figure 3 for CosmoFlow: Using Deep Learning to Learn the Universe at Scale
Figure 4 for CosmoFlow: Using Deep Learning to Learn the Universe at Scale
Viaarxiv icon