Alert button
Picture for Luhang Sun

Luhang Sun

Alert button

Evolving Domain Adaptation of Pretrained Language Models for Text Classification

Nov 16, 2023
Yun-Shiuan Chuang, Yi Wu, Dhruv Gupta, Rheeya Uppaal, Ananya Kumar, Luhang Sun, Makesh Narsimhan Sreedhar, Sijia Yang, Timothy T. Rogers, Junjie Hu

Figure 1 for Evolving Domain Adaptation of Pretrained Language Models for Text Classification
Figure 2 for Evolving Domain Adaptation of Pretrained Language Models for Text Classification
Figure 3 for Evolving Domain Adaptation of Pretrained Language Models for Text Classification
Figure 4 for Evolving Domain Adaptation of Pretrained Language Models for Text Classification
Viaarxiv icon

Smiling Women Pitching Down: Auditing Representational and Presentational Gender Biases in Image Generative AI

May 17, 2023
Luhang Sun, Mian Wei, Yibing Sun, Yoo Ji Suh, Liwei Shen, Sijia Yang

Figure 1 for Smiling Women Pitching Down: Auditing Representational and Presentational Gender Biases in Image Generative AI
Figure 2 for Smiling Women Pitching Down: Auditing Representational and Presentational Gender Biases in Image Generative AI
Figure 3 for Smiling Women Pitching Down: Auditing Representational and Presentational Gender Biases in Image Generative AI
Figure 4 for Smiling Women Pitching Down: Auditing Representational and Presentational Gender Biases in Image Generative AI
Viaarxiv icon