Alert button
Picture for Shuyan Li

Shuyan Li

Alert button

AV-GAN: Attention-Based Varifocal Generative Adversarial Network for Uneven Medical Image Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Zexin Li, Yiyang Lin, Zijie Fang, Shuyan Li, Xiu Li

Viaarxiv icon

Efficient Prompt Tuning of Large Vision-Language Model for Fine-Grained Ship Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Long Lan, Fengxiang Wang, Shuyan Li, Xiangtao Zheng, Zengmao Wang, Xinwang Liu

Figure 1 for Efficient Prompt Tuning of Large Vision-Language Model for Fine-Grained Ship Classification
Figure 2 for Efficient Prompt Tuning of Large Vision-Language Model for Fine-Grained Ship Classification
Figure 3 for Efficient Prompt Tuning of Large Vision-Language Model for Fine-Grained Ship Classification
Figure 4 for Efficient Prompt Tuning of Large Vision-Language Model for Fine-Grained Ship Classification
Viaarxiv icon

XIMAGENET-12: An Explainable AI Benchmark Dataset for Model Robustness Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 12, 2023
Qiang Li, Dan Zhang, Shengzhao Lei, Xun Zhao, Shuyan Li, Porawit Kamnoedboon, WeiWei Li

Figure 1 for XIMAGENET-12: An Explainable AI Benchmark Dataset for Model Robustness Evaluation
Figure 2 for XIMAGENET-12: An Explainable AI Benchmark Dataset for Model Robustness Evaluation
Figure 3 for XIMAGENET-12: An Explainable AI Benchmark Dataset for Model Robustness Evaluation
Figure 4 for XIMAGENET-12: An Explainable AI Benchmark Dataset for Model Robustness Evaluation
Viaarxiv icon

SOC: Semantic-Assisted Object Cluster for Referring Video Object Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Zhuoyan Luo, Yicheng Xiao, Yong Liu, Shuyan Li, Yitong Wang, Yansong Tang, Xiu Li, Yujiu Yang

Figure 1 for SOC: Semantic-Assisted Object Cluster for Referring Video Object Segmentation
Figure 2 for SOC: Semantic-Assisted Object Cluster for Referring Video Object Segmentation
Figure 3 for SOC: Semantic-Assisted Object Cluster for Referring Video Object Segmentation
Figure 4 for SOC: Semantic-Assisted Object Cluster for Referring Video Object Segmentation
Viaarxiv icon

Towards Realizing the Value of Labeled Target Samples: a Two-Stage Approach for Semi-Supervised Domain Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 21, 2023
mengqun Jin, Kai Li, Shuyan Li, Chunming He, Xiu Li

Figure 1 for Towards Realizing the Value of Labeled Target Samples: a Two-Stage Approach for Semi-Supervised Domain Adaptation
Figure 2 for Towards Realizing the Value of Labeled Target Samples: a Two-Stage Approach for Semi-Supervised Domain Adaptation
Figure 3 for Towards Realizing the Value of Labeled Target Samples: a Two-Stage Approach for Semi-Supervised Domain Adaptation
Figure 4 for Towards Realizing the Value of Labeled Target Samples: a Two-Stage Approach for Semi-Supervised Domain Adaptation
Viaarxiv icon

SSGD: A smartphone screen glass dataset for defect detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2023
Haonan Han, Rui Yang, Shuyan Li, Runze Hu, Xiu Li

Figure 1 for SSGD: A smartphone screen glass dataset for defect detection
Figure 2 for SSGD: A smartphone screen glass dataset for defect detection
Figure 3 for SSGD: A smartphone screen glass dataset for defect detection
Figure 4 for SSGD: A smartphone screen glass dataset for defect detection
Viaarxiv icon

SemanticAC: Semantics-Assisted Framework for Audio Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 12, 2023
Yicheng Xiao, Yue Ma, Shuyan Li, Hantao Zhou, Ran Liao, Xiu Li

Figure 1 for SemanticAC: Semantics-Assisted Framework for Audio Classification
Figure 2 for SemanticAC: Semantics-Assisted Framework for Audio Classification
Figure 3 for SemanticAC: Semantics-Assisted Framework for Audio Classification
Figure 4 for SemanticAC: Semantics-Assisted Framework for Audio Classification
Viaarxiv icon

Adversarial Alignment for Source Free Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2023
Qiaosong Chu, Shuyan Li, Guangyi Chen, Kai Li, Xiu Li

Figure 1 for Adversarial Alignment for Source Free Object Detection
Figure 2 for Adversarial Alignment for Source Free Object Detection
Figure 3 for Adversarial Alignment for Source Free Object Detection
Figure 4 for Adversarial Alignment for Source Free Object Detection
Viaarxiv icon